Ostrożnie w Sylwestra

Przed nami Sylwester. Noc wielu popisów pirotechnicznych. Jak co roku policja przypomina, by podczas odpalania fajerwerków nie zapominać o bezpieczeństwie. Dotyczy to także mieszkańców naszego regionu, którzy pragną hucznie przywitać Nowy Rok.

Sylwester to czas nie tyko dobrej zabawy, ale i urazów spowodowanych niewłaściwym odpalaniem fajerwerków.   |  fot. arch.red.

Zgodnie z uchwałą Nr VI/46/94 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19.12.1994r obowiązuje zakaz używania materiałów pirotechnicznych przez cały rok, z wyjątkiem 31 grudnia,1 stycznia oraz Świąt Wielkanocnych, kiedy to dopuszcza się dokonywanie ich eksplozji. Podobne ograniczenia wprowadza uchwała XXV/222/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 października 2008 roku. Na terenie gminy Czersk obowiązuje całoroczny zakaz używania materiałów pirotechnicznych bez zezwolenia Burmistrza Czerska, z wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Z kolei na terenie gminie Brusy obowiązuje uchwała Rady Miejskiej nr X-128/99 z dnia 9 grudnia 1999 roku, która zezwala na używanie artykułów pirotechnicznych w dniach 25, 26 i 31 grudnia oraz 1 stycznia. Nie zastosowanie się do powyższych przepisów zagrożone jest karą grzywny nawet do 500 zł.

Przypominamy, że działalność gospodarcza w zakresie obrotu niekoncesjonowanymi wyrobami pirotechnicznymi może być prowadzona na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, a w przypadku osób fizycznych - wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Sprzedaż fajerwerków bez zgłoszenia jest wykroczeniem z art. 60 § 1 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny. Przepisy nakładają także obowiązek oznaczenia wyrobu pirotechnicznego poprzez określenie: nazwy i klasy wyrobu, numeru obowiązującej normy, nazwy i adresu producenta lub importera oraz wyposażenie wyrobu w polską instrukcję użytkowania. Sprzedaż wyrobów bez oznakowania lub oznaczonych nieprawidłowo stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł. Fajerwerki mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim stanowi przestępstwo określone w artykule 37 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jak świętować, żeby nie zrobić krzywdy sobie i innym?

Zanim odpalisz petardę zapoznaj się z instrukcją

Nie trzymaj w dłoni zapalonej petardy, szybko ją odrzuć

Nie kieruj jej w ludzi ani w budynki

Jeśli po zapaleniu lontu petarda nie działa, nie podchodź i nie sprawdzaj z bliska co się stało.

Kupujmy petardy w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach. Fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny mieć instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, a także nazwę producenta lub importera oraz znak dopuszczenia produktu do sprzedaży. Na opakowaniu powinna być data ważności produktu.

Do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych. Zakupione petardy powinny mieć polski atest, nie kupujmy petard niewiadomego pochodzenia bez polskich oznaczeń i instrukcji obsługi. Fajerwerki muszą być prawidłowo opakowane i oznaczone – każdy wyrób powinien mieć oddzielną metkę. Nie odpalajmy petard w stanie nietrzeźwym oraz w miejscach i okolicznościach mogących narazić na niebezpieczeństwo inne osoby.

Pamiętajmy, że fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe. Nieletni przebywający w miejscu, gdzie odpalane są fajerwerki, powinni znajdować się pod czujną opieką dorosłych. Fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt). Nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować ich odpalać, a także kierować nie odpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie, niż jest to wskazane na etykiecie, oraz wrzucać ich do ogniska.

KPP