Ostatni goście bibliotecznej akcji

W środę 8 maja w ramach akcji Znani chojniczanie za biblioteczną ladą w Wypożyczalni Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych książki wypożyczała Joanna Warczak, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnicach.

Zwieńczeniem akcji był pyszny tort, wykonany w pracowni WTZ i przekazany dyrektorce MBP.   |  fot. MBP

Pomagał jej podopieczny WTZ – Krystian, który jest aktorem, modelem, masażystą, muzykiem i perkusistą. Joanna Warczak była ostatnim gościem akcji Znani chojniczanie za biblioteczną ladą. Od godz. 11.00 do 12.00 skrupulatnie i z uśmiechem przyjmowała książki od czytelników i wypożyczała nowe, a instruktażu udzielały jej bibliotekarki tego działu. Przyznała, że możliwość poznania pracy bibliotekarza jest dla niej wyróżnieniem i nie spodziewała się, że jest ona tak absorbująca.

Pani Joanna wraz z Krystianem przynieśli niespodzianki dla czytelników. Każdy mógł wybrać sobie aniołka wykonanego przez podopiecznych WTZ. Odwiedzający wypożyczalnię chętnie też pozowali do zdjęć z Krystianem, który, jak przystało na modela, lubi sesje zdjęciowe. Jak się okazało, goście pamiętali, że 8 maja obchodzony jest Dzień Bibliotekarza.

Joanna Warczak wręczyła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach Annie Lipińskiej pyszny tort, wykonany w pracowni WTZ. Krystian rozdawał także piękne róże bibliotekarkom i wszystkim pracownikom biblioteki. Bardzo dziękujemy! Akcja Dwa tygodnie z książką. Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza trwała od 23 kwietnia do 8 maja 2024 roku. Organizatorami byli Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i Stowarzyszenie LekTURa, a wydarzenie dofinansowane zostało przez Urząd Miejski w Chojnicach i Starostwo Powiatowe.

MBP