Opóźnienia na przebudowie drogi przez Klawkowo są przez … Polski Ład

Niedawno kolejny raz napisaliśmy o ślimaczącej się przebudowie II cz. drogi powiatowej przez Klawkowo. Okazuje się, że powodem nie jest nadmiar wygranych przetargów przez wykonawcę, a … zasady Polskiego Ładu, skąd pochodzą środki na roboty drogowe.

O przyczynie opoźnienia inwesycji poinformował starosta Marek Szczepański.   |  fot. (je)

Powiat Chojnicki ogłosił wspólny przetarg na dwa zadania remontowe realizowane na terenie powiatu. Pierwsza część, to realizowana w br. w Klawkowie druga część przebudowy drogi powiatowej od centrum wsi do b.berlinki. Druga, to remont drogi z Rytla do Zapędowa, która ma ruszyć wiosną 2024.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chojnice jej wiceprzewodniczący Jarosław Kurek poprosił wójta o spowodowanie przyspieszenia prac w Klawkowie, szczególnie na odcinku w pobliżu centrum wsi, który jest prawie nieprzejezdny. Podczas czwartkowej (9.11.) konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym zapytaliśmy starostę Marka Szczepańskiego o przyczynę takiej sytuacji w Klawkowie.

- Ta droga jest ofiarą Polskiego Ładu. Jest w nim tak, że można podczas trwania realizacji inwestycji finansowanej z tego programu rządowego mieć tylko dwie płatności za faktury wystawiane przez wykonawcę. Z kolei Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że ostatnia faktura nie może być wyższa, niż 50% wartości zadania. To są sztywne reguły. Nie są one skorelowane ze sobą. Teraz firmy muszą się kredytować.

- W związku z tym, że zrobiliśmy jeden przetarg i na Klawkowo, i na Zapędowo, to i płatności są wspólne. Łączna wartość tych robót, to niecałe 16 mln zł. To powoduje duże problemy dla firm, szczególnie tych mniejszych. Wiem, że to jest uciążliwe, ale to nie będzie trwało 5 lat – odpowiedział nam starosta Marek Szczepański.

(je)