Okolice Chojnic

Okolice Chojnic zaliczają się do najcenniejszych zakątków przyrodniczo - krajobrazowych w Polsce, które obfitują także w nawarstwiające się przez wieki relikty kultury i sztuki ludowej.

Powiat chojnicki to obszar niezwykle atrakcyjny dla turysty o każdej porze roku.

Park Narodowy Bory Tucholskie

Siedziba – Charzykowy, ul. Długa 33, tel./fax. 052 3988397. Bilet wstępu normalny kosztuje 1 zł, ulgowy 0,50 zł. Bezpłatnie wchodzą m.in. dzieci do 7 lat, mieszkańcy gmin położonych w granicach parku bądź z nim graniczących.

bory_tucholskie.jpgPowstały 1.07.1996 r. park ma powierzchnię wynoszącą 4613,05 ha. Rzeźba terenu została ukształtowana w czasie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Dlatego dominują tu równiny sandrowe. Urozmaicone poprzez liczne wzniesienia, rynny i wytopiska. Park jest największym skupiskiem wydm śródlądowych w Borach Tucholskich. Jeziora reprezentują wszystkie formy troficzne, charakterystyczne dla zbiorników wodnych niżu polskiego. Cztery z nich - Wielkie i Małe Gacno, Nierybno i Głuche reprezentują jeziora lobeliowe. W parku znalazło schronienie wiele gatunków objętych ochroną, jak chociażby widłaki i rosiczki. Fauna jest również bardzo licznie reprezentowana. Do najcenniejszych przedstawicieli kręgowców należą: puchacz, bielik, rzęsorek mniejszy, wydra, bóbr, gągoł, tracz nurogęś, zimorodek.

Zamarte – zespół klasztorno – kościelny

Położony 10 km od Chojnic przy drodze do Sępólna, tel. 052 3881530.

  Kasztelan Jan Grabowski ufundował w roku 1766 olbrzymi kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, którego architekci wzorowali się na barokowej świątyni Jezuitów w Chojnicach. Prace budowlane wewnątrz kościoła przez kilka lat wykonywali rzemieślnicy z Czech, którym świątyniaklasztor.zamarte_.jpg zawdzięcza swój niepowtarzalny rokokowy wygląd. Jest to z pewnością jeden z najpiękniejszych kościołów na Pomorzu Gdańskim, zaś jego wnętrze do złudzenia przypomina bogate bawarskie świątynie. Klasztor w Zamartem ufundowany został przez Jana Michała Grabowskiego dla bernardynów. Budynek klasztorny budowano w latach 1752-1759. Od 1994 roku klasztor jest siedzibą Nowicjatu Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

Kościół w Ostrowitem

Ul. Główna 69, tel. 052 3987413.

    Kościół św. Jakuba Apostoła powstał w 1402 roku. Najstarszą jego część stanowi prezbiterium, które w XV wieku zostało wydłużone ku wschodowi poprzez dobudowanie trójbocznej apsydy. Na osi zabudowy dostawiono dwuprzęsłową nawę, szerszą od prezbiterium. Od zachodu znajduje się kwadratowa wieża, której nierówne kondygnacje przedzielone są niewielkimi kosciol.ostrowite_.jpguskokami. Najwyższa kondygnacja – pełniąca funkcję dzwonnicy, ma dziś drewnianą konstrukcję słupowo-ramową i od zewnątrz jest oszalowana deskami. Najcenniejszym obiektem wyposażenia kościoła jest umieszczony w głębi prezbiterium ołtarz główny, zbudowany z drewna w 1766 roku. W centralnym miejscu wyróżnia się dużych rozmiarów obraz przedstawiający Matkę Bożą Śnieżną z Dzieciątkiem. Wśród naczyń liturgicznych wyróżnia się XVII-wieczny kielich mszalny oraz pochodząca z tego okresu monstrancja o kształcie wieżyczkowym.

Rezerwat „Kamienne Kręgi”

    W pobliżu wsi Odry w gminie Czersk znajduje się rezerwat Kamienne Kręgi, największe w Polsce, a drugie w Europie, skupisko kamiennych kręgów, cmentarzysko Gotów i Gepidów z I i II wieku n.e. Znajduje się tam 10 całych kręgów i 2 częściowo zachowane. Kręgi liczą od 15 do 33 m średnicy. W każdym kręgu 31-rezerwat-archeologiczny-kamienne-kregi.jpgjest od 16 do 29 kamieni wystających z ziemi na 20 do 70 cm. Oprócz kręgów na terenie rezerwatu znajdują się także kurhany. W kręgach i kurhanach odkryto ponad 600 grobów. Teren ten stanowi rezerwat przyrody. Stworzono go nie tylko dla zachowania obiektu archeologicznego, ale również w celu ochrony ponad 86 gatunków porostów (zwykle obserwowanych wyłącznie na terenach wysokogórskich), które odkryto na 300 głazach.

 

Kościół w Leśnie

  Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego należy do najlepiej zachowanych i najbardziej oryginalnych drewnianych kościołów kaszubskich. Pochodzi z XVII wieku. W obecnym kształcie architektonicznym stanowi szczególny przypadek drewnianej architektury sakralnej na kosciol.lesno_.jpgKaszubach. Istotnym wyróżnikiem w bryle architektonicznej jest charakterystyczna wieża. Zwęża się ku górze oraz posiada charakterystyczną raczej dla południowej Polski izbicę. Odmienność rozwiązania wieżowego potęguje jej wysokie spiczaste zwieńczenie. Zarówno ściany wieży jak zwieńczenie po kryte są gontem. Innym takim szczególnym wyróżnikiem, aczkolwiek będącym również efektem późniejszej przebudowy, jest trójnawowy korpus. Na szczególną uwagę z wyposażenia zasługuje XVII- wieczna barokowa Grupa Ukrzyżowania z belki tęczowej oraz także XVII-wieczne ołtarze. Zachował się również interesujący prospekt organowy z początków XVIII w. i ołtarz boczny z prezbiterium z poł. XVIII w.

Akwedukt w Fojutowie

Unikatowy zabytek architektury hydrotechnicznej, wzorowany na antycznych rzymskich budowlach – akwedukt, będący skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi (płynącej dołem) i Wielkiego Kanału Brdy (płynącego górą). Budowla ma 75 m długości, co czyni z niej najdłuższy taki obiekt w Polsce. Akwedukt wzniesiono w latach 1845-49 w celu doprowadzenia wody z Brdy do kompleksu fojutowo_akwedukt.jpgŁąk Czerskich w rejonie Czerska. Akwedukt powstał z kamieni i żółtej cegły łączonych wapnem, w dnie uszczelnionych watą szklaną i lepikiem. Pod sklepieniem kanału jest również kładka, którą to można przejść wzdłuż Czerskiej Strugi na drugą stronę kanału.

opracował (je)