Oferty można składać do 23 lutego

W ubiegłym tygodniu Krzysztof Gajewski, komendant wojewódzki policji w Gdańsku, rozpoczął postępowanie kwalifikacyjne, które ma wyłonić nowego szefa KPP w Chojnicach.

Piotr Trusiewicz dowodzi komendą powiatową policji w Chojnicach od października 2008 roku.   |  fot. m.n.

Kandydaci na objęcie tego stanowiska mają czas na złożenie ofert do 23 lutego. Po tym terminie, specjalna komisja wyłoni dwie osoby, które uzyskają najwięcej punktów. Następnie spośród nich nadinsp. Krzysztof Gajewski dokona ostatecznego wyboru. Kandydaci na stanowisko komendanta KPP w Chojnicach, muszą mieć co najmniej roczne doświadczenie w pełnieniu służby na stanowisku kierowniczym (minimum z - ca naczelnika wydziału KWP/KMP/KPP, minimum z - ca komendanta komisariatu policji lub stanowisko inne, wyższe). Ponadto oczekuje się od nich, że spełnią wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Pożądany jest również staż służby w policji min. 10 lat, co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach w komórkach prewencyjnych. Wskazane jest także posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oraz władanie obcymi językami.

- Zmiana na stanowisku komendanta KPP w Chojnicach jest podyktowana względami osobistymi Piotra Trusiewicza, którego dzieli od rodziny bardzo duża odległość. W związku z tym sam poprosił o przeniesienie do innej, bliżej położonej jednostki
– wyjaśnia rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku podinspektor Jan Kościuk . Dodajmy, że podobny konkurs ogłoszono na stanowisko komendanta powiatowego policji w Człuchowie.

T.O.

 1. 15 lutego 2011  17:33   A jak rozpoczynał prace to rodzina była blisko?   Flack

  Totalna ściema. Może ktoś uchyli rąbka tajemnicy. A może lokal przyjazny POLICJI?

  0
  0
 2. 15 lutego 2011  13:20   Czy tylko względy osobiste ...   xyz

  Czy tylko względy osobiste zadecydowały...?! Hmm... Ach ta polityka...

  0
  0