Od 1 września br zakaz używania niektórych pieców na węgiel

W 2020 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę ws. ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z nią od 1.09.2024 nie wolno używać pieców węglowych bez tabliczki znamionowej.

Zakaz używania pieców określonych w uchwale wszedł w życie od 1 stycznia 2024 roku. Kolejne wejdą w życie w następnych latach. Od 2028 roku niemal nigdzie w Polsce nie będzie można używać pieców poniżej klasy 5.   |  fot. ilustrac.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku z 2020, najpóźniej do 1 lipca 2035 można używać wszelkich pieców na węgiel. Od tej daty będzie dopuszczalne tylko OZE, energia elektryczna, lekki olej opałowy, „instalacja na paliwo stałe spełniająca wymogi ekoprojektu” oraz paliwo gazowe (o ile UE nie wdroży zakazu).

Stanowisko Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie uchwał antysmogowych - tutaj

(red.) UM