O wynikach konkursu grantowego dla sportu na konferencji burmistrza

Podczas dzisiejszej (23.01,) konferencji prasowej burmistrza Arseniusza Finstera najwięcej miejsca zajęła analiza wyników konkursu grantowego w dziale „sport”. Głos zabrał także Aleksander Knitter, członek zarządu ChKS Kolejarz.

Burmistrz Arseniusz Finster odniósł się do krytyki podziału grantów dla klubów sportowych.   |  fot. screen video

Burmistrz na wstępie przypomniał, że podczas ubiegłorocznego spotkania w ratuszu nt. przyszłości finansowania chojnickich klubów i organizacji działających w sferze sportu nie deklarował znaczącego podniesienia puli pieniędzy na konkurs grantowy na 2023 rok. W porównaniu z rokiem 2022 pula wzrosła o 9%, czyli z 508 tys. zł na 560 tys. zł. Wzrosły także nakłady z budżetu miasta na utrzymanie obiektów sportowych, które spowodowała znaczna inflacja. Wówczas zadeklarował, że po dokonaniu pełnego rozliczenia wykonania budżetu 2022, o ile pojawi się nadwyżka budżetowa i tzw. wolne środki, zwiększy pulę środków na wsparcie klubów sportowych.

Arseniusz Finster dokonał także bliższej analizy złożonych wniosków przez MKS Chojniczanka i ChKS Kolejarz oraz przyznanych im grantów. Porównał kwoty na wnioskach klubów z 2022 i 2023, ilości zawodników w nich. - Nasuwają mi się pytania w tym porównaniu, odpowiedzi na nie będę poszukiwał w dialogu, ale nie w atakach na FB klubu Kolejarz, czy w wypowiedziach tam umieszczanych przez skarbnika klubu Kolejarz Krzysztofa Homę – stwierdził burmistrz Chojnic.

W dyskusji na ten temat wziął udział także Aleksander Knitter, dziennikarz z jednego mediów, zarazem działacz ChKS Kolejarz, który także był cytowany przez burmistrza Arseniusza Finstera.

Więcej w relacji video, która obejmuje całość wypowiedzi burmistrza oraz dyskusję.

Aktualizacja z 23.01.2023. Na dzisiejszej konferencji prasowej burmistrz Arseniusz Finster słusznie wytknął autorowi wcześniejszej publikacji, że UM Chojnice nie ograniczył sie jedynie do BIP-u. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego umieścił o tym informację także na tablicy ogłoszeń w ratuszu oraz na stronie Miasta w dziale Mieszkańcy/Organizacje pozarządowe/konkursy.

(je)