Nowym przewodniczącym Rady Gminy został Józef Kołak

Podczas dzisiejszej (7.05) inauguracyjnej sesji Rady Gminy Chojnice kadencji 2024 – 2029 na jej przewodniczącego wybrano Józefa Kołaka. Otrzymał 11 głosów w 15-osobowej Radzie. Trzy głosy były nieważne, jeden radny wstrzymał się.

Józef Kołak objął stanowisko przewodniczącego Rady Gminy.   |  fot. Fb Gmina Chojnice

Pierwszą część obrad, czyli właśnie do wyboru przewodniczącego, poprowadziła najstarsza wiekiem radna w Radzie Gminy Chojnice, czyli Ludwika Pokojska. Jako pierwsza zabrała głos przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Joanna Gierszewska, która podziękowała zaangażowanym w proces wyborczy pracownikom Urzędu Gminy oraz członkom obwodowych komisji wyborczych, pogratulowała także wyboru nowym radnym i życzyła im powodzenia w pracy na rzecz Gminy Chojnice.

Zaswiadczenie o wyborze na radnego.

Następnie wręczyła każdej radnej i radnemu zaświadczenia o wyborze. Po tej części obrad uczestnicy odśpiewali dwie zwrotki Hymnu Narodowego. Kolejny punkt obrad, to ślubowanie radnych. Po odczytaniu przez przewodniczącą Ludwikę Pokojską roty ślubowania poszczególne nazwiska odczytywał Paweł Wieczorek.

Wójt gratuluje radnemu wyboru na przewodniczącego.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Joanna Gierszewska wręczyła Zbigniewowi Szczepańskiemu zaświadczenie o wyborze na kolejną kadencję na stanowisku Wójta, a on złożył ślubowanie. Wówczas przyszła pora na wybór przewodniczącego. Jedynym kandydatem, zgłoszonym przez Jarosława Kurka, był Józef Kołak. Uzyskał 11 głosów na 15 możliwych. Jego zastępcami zostali Iwona Orłowska (15 za) oraz Jarosław Kurek (12 za, 3 wstrzymało się). Kolejny punkt obrad, to były wybory składów stałych komisji Rady Gminy i ich przewodniczących.

(je)