Nasze Pomorskie

W trybie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwróciłem się do Starosty Chojnickiego - mówi Michał Kowalski, Prezes Stowarzyszenia Nasze Pomorskie, o udzielenie informacji.

Michał Kowalski, prezes Stowarzyszenia Nasze Pomorskie.   |  fot. nad.

Czy powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego w roku 2023 zamierza skorzystać ze środków z Rządowego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2023 pn. „Ochrona Zabytków 1”, gdzie strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Jednocześnie zadałem pytanie, jakie obiekty należące do powiatu chojnickiego, jako organu samorządowego będące zabytkami (znajdujące się w rejestrze zabytków) wymagają pilnego remontu, a które nie - bardzo proszę o udostępnienie mi takowej listy. Zgodnie z informacją znajdująca się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

W związku z faktem, iż termin składania wniosków w naborze 2023 upływa 31 marca 2023 roku, wnoszę jak na wstępie.

Michał Kowalski