Nad powiatowym Raportem można mówić tylko 5 minut. W RM Chojnic 15 minut

Na piątkowej (28.06.) sesji Rady Powiatu Chojnickiego, podczas której debatowano nad Raportem za 2023 rok, po raz pierwszy zgłosił się mieszkaniec, który zebrał ponad 150 podpisów. Maciej Wróblewski dostał na swoją wypowiedź „aż” 5 minut.

Starosta odpowiedział na pytania zadane w debacie a także ustosunkował się do uwagi ws. flagi ukraińskiej w sali obrad Rady Powiatu.   |  fot. Fb. St. Powiatowe

Taką decyzję podjął przewodniczący Rady Powiatu Robert Skórczewski. Gdy ten sam chojniczanin zgłosił się w 2022 do debaty na sesji RM nad Raportem za 2021 (na zdjęciu Maciej Wróblewski na sesji RM z 20.06.2022), przewodniczący Antoni Szlanga wyznaczył limit do 20 minut. Na niedawnej sesji RM Maciej Polasik ustalił limit na 15 minut.

Maciej Wróblewski zdążył przedstawić kilka wątków ze swymi uwagami i spostrzeżeniami. Jednym z nich był przetarg na wykonawstwo przebudowy ul. Ceynowy. - W Raporcie nie widać, jak przebiegał proces zwiększenia finansowania tej inwestycji. Planowano początkowo wydać na nią 6,3 mln zł, by w 3 tygodnie zwiększyć je zgodną decyzją radnych o 75% na ponad 11 mln zł. Dlaczego nie było II przetargu?

Interesowała go także metodyka przygotowania danych statystycznych do Raportu. - Brakuje w nim informacji o tzw. stopniu niepewności pomiarowych, czyli jak bardzo badacze mogli się pomylić przy jego sporządzaniu – zauważył. Ponadto stwierdził, że członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnic, którzy są uczniami szkół powiatowych, chcieliby poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej. Korzystają z niej na dojazdy do Chojnic. Postulował, by w kolejnym raporcie usystematyzować dane o inwestycjach w podziale na poszczególne gminy z powiatu. Maciej Wróblewski nie tylko miał uwagi krytyczne. Zauważył, że nie wzrasta poziom zadłużenia, a wskaźniki ekonomiczne są na dobrym poziomie. Na zakończenie odniósł się do wystroju sali obrad Rady, a dokładniej – otoczenia mównicy, na której przemawiał.

- Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest tzw. protokół flagowy. Jest mi niestety smutno występować na tle flagi ukraińskiej, która jest na I planie, a nie polskiej. Apeluję, by to naprawić – zakończył swe wystąpienie w debacie Maciej Wróblewski. Starosta Marek Szczepański odniósł się do tych uwag niezwłocznie. Podziękował ich autorowi za udział w debacie. Stwierdził, że „Raport ma być obrazem naszego powiatu na tle sąsiednich powiatów”.

Ws. przetargu na ul. Ceynowy tak skomentował: - Nie ma mądrego, który by wiedział ile razy należy ogłaszać przetarg, by uzyskać najniższą cenę. Bywało, że w drugim była taka sama lub wyższa”. Nie polemizował ws. metodyki pracy nad Raportem, ale wyjaśnił, że Powiat przygotowuje Raport na podstawie danych otrzymanych z gmin. - Ustawodawca nakładając na samorządy obowiązek sporządzania raportów nie wskazał, jakie dane powinny w nim się znaleźć – dodał.

Ws. MRM przekazał, że nie raz namawiał przy różnych okazjach młodzież z powiatowych szkół, by reaktywowała Młodzieżową Radę Powiatu, ale bez efektu. - Możemy jej przyznać własny budżet; zapewniamy także, że nadal będzie funkcjonował Uczniowski Budżet Obywatelski – stwierdził. Ustosunkował się także do uwagi ws. flagi ukraińskiej w sali obrad Rady Powiatu. - W trójnogu, w którym jest miejsce tylko na flagi Polski, Powiatu i UE, nie było już miejsca na flagę Ukrainy. Nie chcieliśmy jest stawiać za tymi flagami, a na równi z nimi, ale stoi jakby bliżej mównicy. Cały czas solidaryzujemy się z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, którzy bronią się przed napaścią Rosji. Będziemy ich wspierać aż do zwycięstwa – odpowiedział starosta Marek Szczepański.

Więcej można znaleźć w zapisie transmisji video z obrad na stronie Powiatu Chojnickiego od 1.53.30. Wersja jest dostępna mimo braku napisów.

(je)