Na czym polega adopcja kryptowalut?

W niniejszym artykule przyjrzymy się zjawisku adopcji kryptowalut. W poniższym tekście zwięźle wyjaśniamy czym jest adopcja kryptowalut.

Adopcja kryptowalut osiągnęła w 2022 r. nowy poziom. Liczba właścicieli cyfrowych aktywów wzrosła do poziomu aż 425 milionów osób, wynika z nowego raportu Crypto.com.   |  fot. ilustrac.

Sprawdzamy także jakie wyzwania stoją przed szeroko pojętym światem blockchain na drodze ku temu, żeby Bitcoin oraz inne kryptoaktywa stały się powszechnie wykorzystywanym środkiem płatniczym. Sprawdzamy również jak Bitcoin kurs, czyli wycena najpopularniejszej z kryptowalut wpływa na adopcje.

Czym jest adopcja kryptowalut?

Adopcja kryptowalut to powszechnie używane pojęcie w odniesieniu do procesu masowej akceptacji i wykorzystywania cyfrowych walut opartych o technologię blockchain. Mówiąc o adopcji z reguły mamy na myśli to, że wraz z postępującą świadomością społeczeństwa na temat świata blockchain coraz więcej osób, firm i instytucji powinno używać kryptowalut do płatności, inwestycji oraz innych celów (np. budowania zdecentralizowanych aplikacji).

W długim horyzoncie czasowym adopcja może mieć wpływ na sposób, w jaki funkcjonują tradycyjne systemy finansowe oraz może zmienić sposób w jaki dzisiaj są wykorzystywane kryptowaluty. Obecnie są one postrzegane głównie jako aktywo inwestycyjne. Natomiast w przypadku masowej adopcji możliwe jest, że np. wzrośnie znaczenie funkcji płatniczej. 

Jakie elementy wpływają na adopcję kryptowalut?

Ilość użytkowników – kluczowym elementem mającym wpływ na adopcje kryptowalut jest rosnąca ilość aktywnych użytkowników. Szacuje się, że ponad 400 milionów osób ma w swoim portfelu cyfrowe aktywa. Natomiast ponad 200 milionów osób to posiadacze Bitcoina. Z jednej strony tak duże liczby robią wrażenie, z drugiej strony to oznacza, że Bitcoina posiada mniej niż 1% ludzi na świecie.

Akceptacja kryptowalut jako środka płatniczego - coraz więcej firm i sklepów akceptuje płatności w Bitcoinie, co wskazuje na rosnącą popularność tej kryptowaluty. Mimo że istnieje pewna liczba punktów akceptujących płatności w BTC, to jednak większość traktuje to jako nowinkę technologiczną lub działanie marketingowe, a nie powszechną praktykę. Przyglądając się temu zagadnieniu trzeba odnotować, że topowe korporacje finansowe, takie jak Visa, MasterCard i PayPal, zaczynają dostrzegać potencjał kryptowalut, wprowadzając usługi związane z płatnościami w kryptowalutach co jest namacalnym dowodem na to, że świat kryptowalut zaczyna być dostrzegany w świecie tradycyjnych płatności.

Regulacje prawne - wprowadzenie regulacji przyjaznych dla kryptowalut jest kluczowe dla adopcji kryptowalut. Przyjazne środowisko prawne może być paliwem dla rozwoju całej branży. Natomiast restrykcje są oczywiście czynnikiem hamującym.

Bitomaty i kantory - ciekawym namacalnym elementem potwierdzającym rosnącą adopcję kryptowalut jest pojawienie się na ulicach coraz większej ilości bitomatów oraz kantorów działających w formie punktów usługowych. W takich miejscach można kupić lub sprzedać kryptowaluty za pomocą walut fiducjarnych. Jest to namacalny przykład na to, że kryptowaluty stają się coraz bardziej widoczne w przestrzeni publicznej, a ich użytkownicy mają możliwość dokonywania transakcji nie tylko w formie cyfrowej, ale także fizycznej.

Długoterminowo rosnący kurs kryptowalut – rosnący kurs danej kryptowaluty stanowi widoczny dowód na rosnącą popularność danego aktywa. Co więcej, gdy kurs Bitcoin rośnie jednocześnie rośnie też zainteresowanie kryptowalutami co sprawia, że pojawia się wielu początkujących inwestorów. Dlatego prawdopodobnie z punktu widzenia rosnącej adopcji korzystna wydaje się sytuacja, w której na rynku panuje hossa.

Kilka słów podsumowania

Coraz więcej osób jest świadomych istnienia kryptowalut. Waluty w formie cyfrowej, już od dłuższego czasu nie są jedynie technologiczną nowinką, ale coraz częściej mówi się o nich w przestrzeni publicznej. Jednocześnie coraz poważniej spoglądają na nie rządy, instytucje finansowe oraz topowe finansowe korporacje.

Niemniej jednak pomimo kilkunastoletniego stażu Bitcoina, wciąż nie jest to cyfrowa waluta, o której można powiedzieć, że stała się powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym. Większość osób traktuje kryptowaluty na czele z Bitcoinem jako spekulacyjny instrument inwestycyjny, skupiając się na potencjalnym zysku, zamiast na praktycznym zastosowaniu. Tymczasem wystarczy sobie wyobrazić, jak mógłby się zmienić świat finansów, gdyby z Bitcoina korzystało kilkadziesiąt procent populacji (zamiast zaledwie kilku promili).

Obecnie ciężko oszacować z jaką dynamiką będzie postępowała dalsza adopcja. Pewne jest jednak to, że Bitcoin oraz inne cyfrowe aktywa mają jeszcze wiele niewykorzystanego potencjału.

(mat. sponsorowany)