Na Derdowskiego mają problem z istniejącą kanalizacją

Od kilku tygodni trwają prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej w ul. Derdowskiego. To I etap inwestycji polegającej na przebudowie ul. Ceynowy. Powstanie tam nowa nawierzchnia, ale i kanalizacja deszczowa.

Trwają prace na ul. Derdowskiego, jednak z małymi problemami, z powodu nieścisłości związanych z dokumentacja techniczną deszczówki.   |  fot. (je)

Okazuje się, że EKOMEL, na którego barkach jest właśnie modernizacja „deszczówki”, musi rozwiązać problemy techniczne, które nie przewidziano w dokumentacji. Była w niej informacja, że rura kanalizacji sanitarnej ma mieć średnicę 300 mm, a faktycznie ma 900 mm, przez co zmniejszyła się przestrzeń dla mającej biec nad nią rury kanalizacji deszczowej. Poza tym do inwestora, czyli Starostwa Powiatowego, zgłaszają się gestorzy sieci wodociągowej i gazowej, by wymienić swoje instalacje podziemne jeszcze przed robotami drogowymi.

- Taka sytuacja spowodowała, że zdecydowaliśmy o zmianie harmonogramu robót drogowych, wg którego najpierw prace miały być prowadzone od strony ul. Bałtyckiej. Po zakończeniu robót kanalizacyjnych w ul. Derdowskiego rozpocznie się przebudowa skrzyżowania z tą ulicą oraz z Igielską i Ceynowy. W związku z tym jednak nie otworzymy ruchu na ul. Derdowskiego. – przekazał na konferencji prasowej starosta Marek Szczepański.

Przy okazji jedna z dziennikarek wnioskowała, aby lepiej oznakować okolice robót, szczególnie przy wjazdach na rondo im. Pileckiego, by kierowcy nie wjeżdżali w nieprzejezdną ul. Derdowskiego.

(je)