Muzyka na najwyższym poziomie artystycznym

Chojnicka tradycja organizacji letnich festiwali muzyki organowej i kameralnej ma już kilka lat. Wiąże się m.in. z ideą ochrony i popularyzacji instrumentów historycznych – organów, których walory brzmieniowe nie podlegają dyskusji.

Letnie koncerty organowe cieszą się zainteresowaniem, w trakcie, których można zobaczyć i posłuchać koncertującego mistrza.   |  fot. P. Woźniak

W niedzielę 30 lipca w kościele Zwiastowania NMP (gimnazjalny) w Chojnicach wystąpił znakomity organista Michał Botor. Podczas letnich festiwali podziwiamy natomiast muzykę wielkich mistrzów, przeznaczoną do wykonań koncertowych. Celem, który przyświeca organizacji tych koncertów, jest promowanie i wspieranie twórczości artystycznej, jak również popularyzacja muzyki organowej i kameralnej znanych kompozytorów i solistów.

(red.) Fot. Przemysław Woźniak