Michał Rucki z Gminy Żydowskiej odwiedził II LO

Jednym z uczestników, o czym pisaliśmy w relacji, uroczystości odsłonięcia okolicznościowych tablic w miejscach, gdzie do 1939 istniały cmentarze żydowskie w Chojnicach, był Michał Rucki. Odwiedził on uczniów II LO w Chojnicach, którzy także byli na nich.

Michał Rudzki odwiedził II LO gdzie spotkał się z uczniami szkoły.   |  fot. II LO Chojnice

Po uroczystości społeczność szkolna miała możliwość wysłuchania wykładu zastępcy przewodniczącego Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku pana Michała Ruckiego. Wykład szybko przeistoczył się w rozmowę. Uczniowie II LO ciekawi byli wszystkiego, od spraw teologicznych, np. stosunku ortodoksyjnych Żydów do nieposiadających żydowskich korzeni wspólnot wyznających judaizm, przez teologiczno-polityczne, np. stosunek ortodoksyjnych odłamów judaizmu do państwa Izrael i powstania w getcie warszawskim, po kwestie kulturowe – np. miejsce kobiet w judaizmie, a także praktyczne – jak to jest, że kipa nie spada z głowy.

60 minut minęło nadspodziewanie szybko. Na szczęście to nie była ostatnia wizyta. Będą następne i będzie można dalej pytać…

II LO, oprac. (je)