Miasto wycofało się z odwiertu geotermalnego

Miasto Chojnice otrzymało dotację w wysokości ponad 11,8 mln zł netto na realizację odwiertu w poszukiwaniu wód geotermalnych. Miał być zrealizowany na osiedlu Kaszubskim, ale w lutym 2024 władze Chojnic wycofały się z realizacji tej inwestycji.

Jak dziś (13.06.) ustaliliśmy w Urzędzie Miejskim, decyzja o wycofaniu się z realizacji odwiertu geotermalnego została podjęta 12.02.2024.   |  fot. Rmak

Ostatni raz pisaliśmy o tym w grudniu 2023, kiedy to burmistrz Arseniusz Finster poinformował na konferencji prasowej, że „Nasz plan jest taki, by te wody mogły posłużyć do ogrzewania domów i innych obiektów. Ale wejście w tę inwestycję to trudna decyzja. UM powinien z własnych środków wyłożyć równowartość VAT-u, czyli ok. 2,6 mln zł. Ale jest ryzyko, że woda nie będzie miała 70-80 stopni, a tylko 40 st. C i wtedy nie wypali nasza koncepcja.”

Temat „odgrzał” w zapytaniu z 4.06.2024 radny Kamil Kaczmarek. Interesował go obecny stan przygotowań do wykonania odwiertów geotermalnych; czy zostały podpisane stosowne umowy ws. dotacji; także czy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej (SEC) wyraził już zgodę na udział w finansowaniu tego projektu. Burmistrz Arseniusz Finster udzielił następującej odpowiedzi:

„W nawiązaniu do Pana zapytania z dnia 4.06.2024 r. dotyczącego inwestycji geotermalnej w  Chojnicach, informuję, iż Gmina Miejska Chojnice po gruntownej analizie ewentualnych ryzyk związanych z jej realizacją, w tym konieczności pokrycia ze środków własnych kosztów niekwalifikowalnego podatku VAT, odstąpiła od realizacji tego projektu. W związku z powyższym należy uznać Pana pytania zawarte w w/w piśmie jako bezprzedmiotowe.”

(je)