Miasto przygotowuje się do rozbudowy cmentarza komunalnego

Od wiosny 2021 roku trwają przygotowania do powiększenia terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej. Projekt tego zadania czeka w Starostwie Powiatowym na zatwierdzenie i uzyskanie pozwolenia na budowę.

O nieco ponad 2 ha zostanie powiększony cmentarz komunalny przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach. Bieżące miejsce się wypełnia i zachodzi konieczność stworzenia rezerwy terenowej.   |  fot. (je)

Wówczas umieszczono w budżecie miasta na 2021 rok kwotę 30 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Nowe kwatery powstałyby nie na terenie wzdłuż ul. Kościerskiej, gdyż przed kilka laty miasto sprzedało go, a w stronę za ogrodzeniem z budynkiem gospodarczym. Na niedawnym posiedzeniu Komisji Komunalnej Bartosz Bluma zainteresował się pozycją w nowelizacji budżetu na 2024 o wartości 13,6 tys. zł na wykonanie dokumentacji rozbudowy cmentarza.

- Kiedy ma być sama realizacja tego przedsięwzięcia? Pytam dlatego, że każdy z nas, chociażby w okolicach Wszystkich Świętych, miał okazję być na grobach na naszym cmentarzu i jak patrzyłem sobie za ten płot, tam faktycznie te samosiejki intensywnie rosną. Dyrektor Wydziału Komunalnego Jarosław Rekowski tak wyjaśnił: - Rozliczenie naszej umowy było 70% do 30%, czyli 30% po uzyskaniu pozwolenia na budowę. W tej chwili dokumentacja została złożona w Starostwie, czekamy na jej opracowanie i przygotowanie.

- Natomiast jeżeli chodzi o te samosiejki, to po Wszystkich Świętych zostały one zmulczowane odpowiednim sprzętem, tak żeby właściwie nie doszło do tego, aby osiągnęły parametry prawidłowe. Ten teren został wyrównany. A kiedy sama realizacja zadania nastąpi, to trudno mi się w tej chwili wypowiedzieć. Musimy spojrzeć w kosztorys, on jest dosyć spory, są tam przesunięcia mas ziemnych dosyć kosztowne. Zobaczymy jak budżet będzie wyglądał w marcu i jeżeli te pierwsze roboty dałoby się uruchomić, typu karczowanie, bo tam trzeba jeszcze karpiny powyjmować, plus przeniesienie tych mas ziemnych, żeby to ustabilizować dopiero do realizacji, to dobrze byłoby pewnie w roku bieżącym lub w kolejnym przygotować.

(je)