Maria Eichler, zredagowała książkę na 30-lecie samorządu

W ubiegłym roku minęło 30 lat od powołania samorządów. Z tej okazji Gmina Chojnice wydała książkę. Tekst do niej poczyniła chojnicka dziennikarka, Maria Eichler. - To nie jest książka o inwestycjach - zaznacza autorka publikacji.

Dziennikarka Maria Eichler, prezentowała swoją pierwszą książkę podczas konferencji prasowej w Urzędzie Gminy Chojnice.   |  fot. A. Zajkowska

Władze Gminy Chojnice, planowały w maju ubiegłego roku zorganizować duże wydarzenie z okazji 30-lecia powołania samorządów. Do Chojnickiego Centrum Kultury, zaproszeni mieli być wszyscy samorządowcy, którzy pracowali na rzecz gminy od roku 1990. Podczas gali rozdawane miały być też książki, których autorką jest dziennikarka, Maria Eichler.

Plany te, jak i wiele innych, pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa oraz choroba dziennikarki z początku roku. - Mieliśmy na zrobienie tego albumu półtora miesiąca. Natomiast napotkaliśmy dosyć duże trudności ze zgromadzeniem materiału, zwłaszcza fotograficznego z tych pierwszych lat - wspomina autorka monografii. Ostatecznie, poza np. archiwami urzędu gminy, publikację ratowali chojniccy fotografowie, Aleksander Knitter i Daniel Frymark.

Książka to jednak nie tylko zdjęcia, to także merytoryczny tekst podsumowujący, co działo się w gminie przez ostatnie 30 lat. Wymagało to wielu godzin analiz kronik Stanisława Nosińskiego (szczegółowo opisywał, co się działo do 1993 roku), dokumentacji Urzędu Gminy Chojnice, Gminnego Ośrodka Kultury oraz prasy, głównie Gazety Pomorskiej. - Nie było niestety czasu i możliwości, żeby to trochę ożywić i porozmawiać z ludźmi. Jedynym moim rozmówcą, zresztą bardzo wymagającym, dobrze, że zabrałam dyktafon, był pan wójt - zdradza z uśmiechem, dziennikarka.

Książka została wydana nakładem 1000 sztuk. Trafi do wszystkich samorządowców w gminie oraz do rodzin tych, którzy przez lata działali na rzecz samorządu, ale już nie żyją. - To wydanie jest ciekawe dla tych, którzy tę wspólnotę samorządów gminy Chojnice tworzą. Nie będziemy tych książek dawali gościom z zewnątrz, bo to mogłoby być dla nich mało interesujące - informuje Zbigniew Szczepański.

Znaleźć ją będzie można także w bibliotekach i być może w Promocji Regionu Chojnickiego (ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła). Koszt całego nakładu to około 40 tys. zł. - To jest bardzo subiektywne i selektywne kalendarium, gdyby pan wójt zdecydował się powierzyć to zadanie komuś innemu to podejrzewam, że nie wszystko byłoby takie samo, jak akurat w tym wydawnictwie. Każdy co innego uważa za ważne, poza rzeczami, które nie podlegaj dyskusji - mówi o publikacji Maria Eichler.

Książka była prezentowana podczas konferencji prasowej u wójta Gminy Chojnice, szczegóły w materiale wideo.

Anna Zajkowska