Łzy z powodu rozstania …

W chojnickiej "Jedynce" odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. O godz. 9.00 w auli szkoły zebrały się klasy III wraz z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją szkoły, aby uroczyście zakończyć ten etap edukacji.

Podczas uroczystości wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody.   |  fot. M. Leszczyński

O godz. 11.00 nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klas VIII. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania Hymnu Narodowego. Uczniowie klas VIII złożyli także ślubowanie i odbyło się przekazanie sztandaru szkoły delegacji klas VII.

Na ekranie monitora multimedialnego pojawiały się zdjęcia klasowe z minionych lat edukacji przygotowane przez wychowawców, które dostarczyły wiele emocji i wspomnień. Dyrektor szkoły Ewa Modrzejewska wraz wychowawcami wręczyła liczne nagrody, wyróżnienia i dyplomy  uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki i sukcesy w różnych dziedzinach.

Uczniowie klas VIII pożegnali swoich wychowawców i nauczycieli kwiatami. Uroczystość zakończyła się wzruszającym programem słowno – muzycznym. Chwilom tym towarzyszyła radość, ale także łzy z powodu rozstania.

Nad. Fot. M. Leszczyński