Lupa elektroniczna dla osób słabowidzących. Spotkanie „Wokół książki "Pałac płonie”

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach otrzymała sprzęt dostępnościowy finansowany w ramach projektu „Kultura włącza” realizowanego przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w partnerstwie z Biblioteką Narodową w Oslo.

Lupę elektroniczną dla czytelników MBP w Chojnicach przywiozła z Gdańska bibliotekarka Wioletta Karpiak.   |  fot. MBP

Oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku. Jest to lupa elektroniczna, czyli poręczna pomoc dla osób słabowidzących. Projekt „Kultura włącza” ma na celu niwelowanie barier w dostępie do kultury dla młodzieży, seniorów, imigrantów oraz osób z niepełnosprawnością.

„Wokół książki »Pałac płonie«”

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i Klub Tygodnika Powszechnego zapraszają na spotkanie z prof. Janem Grosfeldem i prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem na spotkanie zatytułowane „Wokół książki »Pałac płonie«”, które odbędzie się w czwartek 20 czerwca 2024 roku o godz. 17.00 w Czytelni.