Las Wolność

Przedstawiamy walory przyrodniczej ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Rytel „Las Wolność”, pokrywającej się częściowo z nowo utworzoną trasą spacerową ZPK o nazwie „Góra Wolność”.

Kwaśna Buczyna - Wolność.   |  fot. Rafał Chmara

Ścieżka położona jest ok. 6 km od Chojnic, przy południowo – zachodnim brzegu Jeziora Charzykowskiego i ma długość około 1,5 km.
Ścieżkę zwiedzać można zaczynając spacer z różnych miejsc m. in. od trasy Chojnice – Bytów, po jej prawej stronie, przy parkingu, gdzie zarazem znajduje się ostatni przystanek ścieżki (nr 9) lub też początek ścieżki może stanowić kontynuację i uzupełnienie wodnej ścieżki dydaktycznej „Łukomie”. Wówczas rozpoczynać się ona będzie na brzegu zatoki w południowym basenie J. Charzykowskiego – trasa statku badawczego „Bartek”.
Wybierając tę trasę już po dopłynięciu do brzegu zauważyć można bijące z ziemi źródło. Jest to tzw. źródło warstwowe, gdzie warstwa wodonośna osiąga poziom gruntu, a sama woda jest morenowa, słodka, wodorowęglanowapniowa z temperaturą około 11○C. Idąc dalej w las dostrzec można pomnikowy okaz buka. Podziwiając jego formę i pokrój jednocześnie można przyjrzeć się całemu lasowi bukowemu i siedlisku gatunku, który zajmuje ok. 4% powierzchni polskich lasów. Z tego miejsca widać też następny punkt ścieżki – Osadę Wolność. Archeolodzy znaleźli tutaj ślady osadnictwa sprzed 2,5 tys. lat.do_ramki.jpg
Na tzw. Górze Zamkowej było grodzisko zamkowe o czym wspomina J. Długosz opisując zdobycie Chojnic przez wojska K. Jagiellończyka w 1466 r. Nieopodal trasy Chojnice – Bytów znajduje się pozostałość grodziska z VIII – X wieku. Stąd prawdopodobnie pochodzą założyciele miasta Chojnice.
Pomiędzy Osadą Wolność a brzegiem J. Charzykowskiego jest bagno, porośnięte olszą czarną, brzozą i wierzbą. Idąc wzdłuż ścieżki dotrzemy do punktu widokowego, gdzie zobaczymy źródliska porośnięte łęgiem z charakterystyczną roślinnością, patrząc zaś wyżej dostrzeżemy las bukowy. Z punktu widokowego doskonale widać pasmo moreny czołowej z najwyższym wzniesieniem - Wzgórze Wolność (206 m n.p.m.) znajdującej się po zachodniej stronie trasy Chojnice – Bytów. Poruszając się zgodnie z kierunkiem ścieżki zaobserwujemy następne elementy gospodarki leśnej, m. in. torfowisko.
Od torfowiska kierujemy się w stronę jeziora na szczyt wzniesienia morenowego, gdzie we wczesnym średniowieczu znajdowało się grodzisko, a obecnie znajduje się tam źródliskowy, naturalny las łęgowy. Z tego punktu dotrzemy do parkingu przy trasie Chojnice – Bytów, który jest ostatnim punktem ścieżki wyposażonym w miejsce wypoczynku z zadaszeniem. Z tego miejsca można również rozpocząć wycieczkę, wówczas kolejność przystanków będzie odwrotna.

Opracowano na podstawie danych zawartych w materiałach Zaborskiego Parku Krajobrazowego.