Kusznierewicz story

Teren „Psia Góra”, położony w Swornegaciach nad jeziorem Karsińskim, od kilku lat kojarzony jest z nazwiskiem znanego żeglarza Mateusza Kusznierewicza. Czy nadal jednak słusznie?

Mateusz Kusznierewicz i wójt Zbigniew Szczepański.   |  fot. arch.

Rozdział I - Kto jest chętny?

W sumie jest to 6 działek o numerach od 1012/1 do 1012/6 o łącznej powierzchni 56200 m2, czyli 5,62 ha. Od 9.01.2004 roku był jego wieczystym użytkownikiem Mateusz Kusznierewicz. Czas przeszły jest jak najbardziej na miejscu, co wkrótce udowodnimy. Nim do tego doszło, Urząd Gminy na podstawie uchwały Rady z 26 lutego 2001 roku, próbował dwukrotnie sprzedać Psią Górę w dwóch pisemnych przetargach nieograniczonych. Pierwszy z nich odbył się 1.09.2003 roku, drugi 16.10.2003 roku. W obu cena wywoławcza była w wysokości 1 mln zł (operat szacunkowy rzeczoznawcy z lipca 2003 opiewał na 917 tysięcy zł), a wadium wyceniono na 200 tys. złotych. W ofertach należało podać, czy jest się zainteresowanym własnością, czy wieczystym użytkowaniem (uchwała RG wspominała jedynie o oddaniu w wieczyste użytkowanie), wielkość planowanego zatrudnienia, formę zagospodarowania nieruchomości i cenę. Oba ogłoszenia ukazały się jedynie w Gazecie Pomorskiej (21.08. i 2.10.), na tablicy ogłoszeń w UG oraz na stronie internetowej urzędu. Na niej także wcześniej była informacja o możliwości nabycia Psiej Góry.

Rozdział II – Do tanga trzeba dwojga

Przetargi zakończyły się niepowodzeniem, gdyż nie wpłynęły na nie żadne oferty. Władze gminy przystąpiły więc do rozmów i negocjacji z Mateuszem Kusznierewiczem. Wiedziały o jego zainteresowaniu z listu intencyjnego, jaki do Urzędu Gminy wpłynął 13.08.2003. Jak wyjaśnił nam dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Andrzej Brunka, władze gminy nie uważały jego za ofertę przetargową. Rzecz zupełnie oczywista, zważywszy na termin wpływu i brak wadium. Uważa także, że ponad dwuletni czas, który upłynął od podjęcia uchwały, był potrzebny do przygotowania przetargu. Na wyjazdowej sesji Rady Gminy, która miała miejsce w Wiejskim Domu Kultury w Swornegaciach 30.10.2003 roku, był także obecny Mateusz Kusznierewicz. Tego samego dnia odbyły się z nim rokowania władz gminy w sprawie ceny, formy zbycia i innych warunków transakcji.  Podczas sesji wójt Zbigniew Szczepański poinformował radnych, o tych uzgodnieniach. Ostatecznie nie doszło do sprzedaży na własność, a na wieczyste użytkowanie za kwotę 800 tys. złotych. Z tego 25% wartości, czyli 200 tys. zł, zostanie wpłacone w 3 ratach. Do końca listopada 2003 miało wpłynąć 100 tys. zł. Ponadto do kasy gminy corocznie z tytułu podatków byłby przychód w wysokości 8000 złotych. Wójt dodał, że (za protokołem z sesji): „W latach 2004 - 2007 ma tam powstać wioska żeglarska wraz z przystanią. Do końca czerwca 2005 roku zostanie wzniesiony główny budynek administracyjno – socjalno - gastronomiczny, a do końca czerwca 2006 roku w regionalnej architekturze powstałyby drewniane 24 domki dla 192 żeglarzy. Kolejny termin - to koniec czerwca 2007, kiedy powstać mają m.in. korty i boiska sportowe. Wójt zaznaczył, że teren oddajemy w wieczyste użytkowanie i gmina musi się zabezpieczyć, że nie pozostanie pustostanem. Jest to obszar strategiczny i jeżeli przedsięwzięcie nie będzie realizowane w określonym czasie, gmina nakładać będzie karne odsetki w wysokości 10% za każdy rok zwłoki.” Mistrz olimpijski z Atlanty także zabrał głos. Tak ujęto w protokole jego słowa:„ (…) Dodał, że zamierzają (Kusznierewicz z żoną) stworzyć w Swornegaciach ośrodek żeglarski z prawdziwego zdarzenia. Uważa, że na Psiej Górze są ku temu dogodne warunki. Zapewnił, że stworzy w Swornegaciach nowe miejsca pracy, a do budowy ośrodka żeglarskiego zatrudniać będzie miejscowe firmy projektowe i budowlane.”  Innych głosów w dyskusji nie było, nikt nie pytał o szczegóły tej transakcji. Do jej finalizacji w formie aktu notarialnego doszło 9.01.2004. Terminy realizacji poszczególnych etapów podane radnym na sesji z października 2003, trochę różnią się od tych zapisanych w akcie notarialnym. W pierwszym etapie, który miał zakończyć się do 30.06.2006, powinny powstać domki dla 40 osób, przystań i budynek główny. Drugi etap obejmował kolejne domki dla 40 osób z terminem realizacji do 30.06.2007. Trzeci i ostatni etap mówił o wybudowaniu do 30.06.2008 następnych domków dla 40 osób, boisk i kortów.

Rozdział III – Mistrzowska prolongata

Jak wiadomo, na Psiej Górze przez następne kilka lat, a dokładnie do maja 2008, nic nie działo się. Wcześniej, bo 6 lutego 2008, odbyła się kolejna sesja Rady Gminy z udziałem Mateusza Kusznierewicza. Jej termin został uzgodniony z przyszłym reprezentantem Polski na olimpiadę w Pekinie. Na wstępie punktu obrad dotyczącego Psiej Góry (za protokołem z sesji) „Pogratulował Wójt DOSTOJNEMU GOŚCIOWI  (zaznaczenie autor JE) zajęcia I miejsca w Pucharze Świata w klasie „Star”. Następnie wójt Zbigniew Szczepański przypomniał historię zbycia Psiej Góry; zaprzeczył stanowczo niesłusznym informacjom, że nie szukał partnerów wśród miejscowych inwestorów. Po czym poinformował, że 28 grudnia 2007 do UG wpłynął wniosek Mateusza Kusznierewicza o sporządzenie aneksu do aktu notarialnego z 9.01.2004. Dotyczy on nowych terminów zakończenia budowy kompleksu. Budynek główny z domkami dla 40 osób oraz przystań do 1.05.2009, budynek o funkcji SPA dla 200 osób do 1.05.2011, boiska i korty tenisowe do 31.05.2011. Uzasadniał to brakiem czasu spowodowanym przygotowaniami do igrzysk olimpijskich, a także kłopotami związanymi z rozpadem jego małżeństwa. W uzupełnieniu sam zainteresowany dodał, że „Przez wiele miesięcy próbowałem różnych rzeczy, między innymi znalezienia partnerów, którzy by mi pomogli w realizacji tego przedsięwzięcia. Teraz spotkałem taką osobę, która podała mi dłoń. Proszę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminów realizacji tej inwestycji.” Po krótkiej dyskusji (jeden z radnych był zatroskany brakiem dobrych wiatrów w tym miejscu i płytkością jeziora przy Psiej Górze), jednogłośnie wniosek został poparty.

Rozdział IV – Wiano z Psiej Góry w Lamaku

Nim w maju 2008 wbito pierwszą łopatę, zmienił się wieczysty użytkownik 5,62 ha nad jeziorem Karsińskim. W dniu 25 kwietnia 2008 została podpisana w Krakowie umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego. U notariusza zjawili się Mateusz Kusznierewicz i prezes spółki z o.o. Lamak Andrzej Leman. Spółka ta powstała zresztą tego samego dnia. Od tej chwili w księdze wieczystej figuruje ta spółka, jako wieczysty użytkownik Psiej Góry. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskała w dniu 8.09.2008. Z lektury informacji pozyskanych w tym miejscu wynika, że Lamak ma dwóch udziałowców. Mateusz Kusznierewicz ma 400 udziałów po 500 zł każdy. Zostały one wniesione aportem rzeczowym o wartości 200 000 zł. Nie jest on bliżej opisany, ale można podejrzewać, że są to nakłady poniesione na zakup Psiej Góry. Pozostałe 1600 udziałów o wartości 800 000 zł wniósł Węglostal Sp. z o.o. W dniu rejestracji spółka mogła zajmować się m.in. budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz produkcją filmów i programów telewizyjnych. Kolejnym faktem odnotowanym w tej księdze wieczystej jest założona w dniu 1.07.2009 hipoteka umowna zwykła na 2,4 mln zł oraz kaucyjna na 2 mln zł, z powodu kredytu na 2,4 mln zł udzielonego na 11 lat przez Polską Kasę Opieki S.A. dla spółki Lamak. Najwyraźniej dla banku Psia Góra w Swornegaciach jest dobrym zabezpieczeniem dla tego kredytu.

Rozdział V – Odcinanie kuponów

Do końca maja 2009 powstało 5 domków i hangar z kawiarnią. Wkrótce wybudowano z pewnymi kłopotami (spór z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska) przystań. Powstają kolejne domki, coraz głośniej jest także o rozpoczęciu budowy hotelu SPA z odnową biologiczną. Od 26.03.2010 na stronie www.przystankusznierewicza.pl widnieje informacja o naborze chętnych do udziału w obozach żeglarskich. Odbędą się w lipcu 2010 dla dzieci i młodzieży w wieku 7 - 12 lat oraz 12 - 18 lat. Za trwający 11 dni turnus (bez dojazdu) trzeba zapłacić od 2599 zł do 2669 zł od osoby. W programie są przewidziane zajęcia na wodzie i lądzie. Będą wyprawy kajakowe, rowerowe, survival, jazdy quadem, gry terenowe i paintball. Nie zapomniano o wycieczce do Chojnic. Jest też informacja, że zajęcia teoretyczne i praktyczne na obozach prowadzić będzie Mateusz Kusznierewicz. Ma też uczyć śpiewu szant przy ognisku. Na tej stronie brak informacji o ilości dni bytności mistrza olimpijskiego na obozie. Znalazłem ją natomiast na stronie Biura Turystyki Aktywnej Wandrus. Okazuje się, że będą to dwa dni.

Widać wyraźnie, że Mateusz Kusznierewicz ma oprócz uroku osobistego i znanego na całym świecie nazwiska, duży dar przekonywania i zmysł do robienia niezłych interesów. Za kwotę 200 tysięcy złotych i 8 tysięcy rocznej opłaty uiszczanej przez 99 lat, ma (a w zasadzie spółka Lamak, w której posiada 20% udziałów) do dyspozycji prawie 6 hektarów ziemi w najpiękniejszej gminie w Polsce. W niedalekim Owinku aktualnie ktoś chce sprzedać 3600 m2 gruntu za 485 tys. złotych. Jako atrakcję podaje, że w pobliżu jest przystań Mateusza Kusznierewicza. Bardzo to przypomina działanie wójta Zbigniewa Szczepańskiego.

(je)

zobacz_artykul.jpg

 1. 24 kwietnia 2010  08:33   Co stało się z wypowiedzią ... (2)   anonim

  Co stało się z wypowiedzią Wójta? Kazał ją usunąć bo sam stwierdził że to brednie

  1
  0
  Pokaż/ukryj odpowiedzi
 2. 20 kwietnia 2010  07:30   Prawdziwego faceta poznaje ... (1)   anonim

  Prawdziwego faceta poznaje sie po tym nie jak zaczyna, ale jak konczy (nawet jeśli to jest kadencja)

  0
  0
  Pokaż/ukryj odpowiedzi
 3. 17 kwietnia 2010  09:53   Wójt w jednej z wypowiedzi ...   anonim

  Wójt w jednej z wypowiedzi powiedział że jest opluwany w internecie, lecz chyba powinien spojrzeć na to tak, że to jedyne miejsce gdzie ludzie bez obaw przed jego układami mogą powiedziec co o nim myślą. Drogi wójcie od dawna pana zadufanie i samouwielbienie narażają gminę na straty a niejednokrotnie na pośmiewisko.Proszę zastanowić się nad tym co ludzie o panu myślą i mówią

  0
  0
 4. 17 kwietnia 2010  07:32   Dokladnie, z tym, że zasięg ...   anonim

  Dokladnie, z tym, że zasięg tej informacji jest potężny, bo to internet, gorzej jest z tym, ze ludzie go nie mają w pochojnickich wioskach, chlopi zyja swoimi sprawami, kiedy zasiac, gdzie i z kim wypic, i czapkować przed jaśnie panem wójtem.

  0
  0
 5. 16 kwietnia 2010  19:38   Największym problemem jest ...   Labuh

  Największym problemem jest zasięg tej informacji. Jestem na 100 procent pewnien, że mało kto z Ogorzelin, Lichnów, Angowic, Gockowic i innych "ic" przeczytał ten materiał... . A w tych wioskach dr. ma największe poparcie... Przed wybrami pojawią się jakieś nowe ławki, lampa przy cmentarzu i chłopi będą zadowoleni- "zobacz jaki ten Wójt dobry- nowa lampa mamy"! Tak to niestety działa!

  0
  0
 6. 16 kwietnia 2010  10:12   Wójt powinien odpowiedzieć ...   radny

  Wójt powinien odpowiedzieć na więcej pytań, na przykład co go łączy z PiaGa-Elektrotechnika Sp. z o.o. od której w niewyjaśnionych okolicznościach nabył działkę, za banalnie niską kwotę

  0
  0
 7. 15 kwietnia 2010  23:12   Nie powiem, dziwne podejście ...   anonim

  Nie powiem, dziwne podejście radnych do tematu.

  1
  0
 8. 15 kwietnia 2010  09:36   Artykuł czytało ponad 1000 ...   anonim

  Artykuł czytało ponad 1000 osób,to chyba rekord portalu. Widać że ludzi interesują interesy Wójta

  0
  0
 9. 15 kwietnia 2010  08:29   namiary (2)   Radek Sawicki

  Może trzeba bezpośrednio do Wójta kierować pytania i sugestie, skoro nie odpowiada na zawarte tutaj. Nie ma wszak wójt obowiązku czytania portali.Gdyby ktoś pragnął zadać bezpośrednio pytanie wójtowi Szczepańskiemu podaję namiary: dr inż. Zbigniew Szczepański Telefon: 48 602 75 37 29 (0-prefiks-52) 397 21 29 e-mail: wojt@gminachojnice.com.pl

  0
  0
  Pokaż/ukryj odpowiedzi
  • 16 kwietnia 2010  10:10   jeszcze nie   Radek Sawicki

   Jeszcze nie, temat mnie bardzo interesuje, ale wciąż wierzę, że Wójt przemówi w tej sprawie na forum publicznym. Szczególnie niepokoi mnie zachowanie inwestorów w kontekście ochrony przyrody (PN Bory Tucholskie), z niepokojem obserwowałem informacje prasowe o konflikcie Kusznierewicza z WIOŚ...

   0
   0
  • 15 kwietnia 2010  09:38   Panie Radku, a Pan już ...   koko

   Panie Radku, a Pan już zadzwonił?

   0
   0
 10. 15 kwietnia 2010  08:21   I co wójcie-początek końca?   anonim

  I co wójcie-początek końca?

  0
  0
 11. 14 kwietnia 2010  19:21   uwaga!!   kamila

  Wojt niejednokrotnie podejmujac wazne dla gimny i jej mieszkancow decyzje, kieruje sie wylacznie swoimi chorymi abicjami narażając gmine na powazne straty. Zmusza rade do napisania planu uniemozliwiajacego realizowanie zalozeń inwestorow, a to wszytsko tylko dlatego,ze kiedys nie weryfikujac potrzeb i nie konsultujac tego z nikim (mieszkancy, wlasciciel, rada gminy) postanowil podjac decyzje dotyczaca zagospodarowania terenu .(czytaj ; co powstanie w charzykowach?)

  0
  0
 12. 14 kwietnia 2010  15:11   No prosimy Panie Wójcie o ...   wyborca

  No prosimy Panie Wójcie o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. Milczenie pańskie nie jest dobrze postrzegane, ale jako jeden z tych, którzy na Pana glosowali, mam prawo tego żądać!

  0
  0
 13. 14 kwietnia 2010  11:48   Ciekawe co wójt ma do ...   robert

  Ciekawe co wójt ma do powiedzenia w tej sprawie?

  0
  0
 14. 14 kwietnia 2010  07:37   Te artykuły nic nie ...   anonim

  Te artykuły nic nie zmienią, tylko prokurator!

  0
  0
 15. 13 kwietnia 2010  20:39   WSTYD   anonim

  WSTYD

  0
  0
 16. 13 kwietnia 2010  19:20   Bez komentarza   anonim

  Bez komentarza

  0
  0
 17. 13 kwietnia 2010  09:34   www.gminachojnice.com   mieszkaniec gminy

  Na tym portalu poruszano ten temat już dawno, co z tego wójt dalej robi co chce.Teraz okres do wyborów będzie siedział cicho i patrzył żeby nie wyszły żadne z jego "interesów" Chyba tylko prokurator jest wstanie ostudzić zapał wójta do dobrych "interesów"

  0
  0
 18. 13 kwietnia 2010  09:04   DO WÓJTA   mieszkaniec gminy

  To co zrobił tam inwestor nie ma już znaczenia. Pomyśleć należy co robić by nie dopuszczać w przyszłości do sytuacji, gdzie człowiek z chorymi wizjami rozdaje (lub sprzedaje? wprawdzie pieniądze do gminy nie trafiły) gminny majątek

  0
  0
 19. 13 kwietnia 2010  07:38   Bzdura. (3)   do waldi

  Bzdura.

  0
  0
  Pokaż/ukryj odpowiedzi
  • 17 kwietnia 2010  20:42   Zapytaj pani Joanny Jarosik - ...   anonim

   Zapytaj pani Joanny Jarosik - Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody to się okarze, czy bzdura:)

   0
   0
  • 13 kwietnia 2010  08:05   523966551   jw

   Zadzwoń do PINB i zadaj pytanie, czemu jeszcze "samowolki" nie nakazał rozebrać.

   0
   0
  • 13 kwietnia 2010  07:51   Udowodnij, że to nie bzdura, ...   anonim

   Udowodnij, że to nie bzdura, skoro takiś eleokwentny

   0
   0
 20. 13 kwietnia 2010  00:14   Samowolka   waldi

  Przystań wybudowana przez Mistrza jest samowolką budowlaną wykonana w otulinie Parku Narodowego i na terenie "Natura 2000". Co wolno wojewodzie to nie......!? Pan wójt jest na pewno dumny!

  0
  0
 21. 12 kwietnia 2010  18:39   Do takich sytuacji dochodzi ...   robert

  Do takich sytuacji dochodzi dlatego że Wójt, wszystkie decyzje podejmuje sam według swojego widzimisię.Nie ma rady gminy która rozważa i wspólnie podejmuje decyzje, lecz stado ludzi którzy grzecznie kiwają głowami.

  0
  0
 22. 12 kwietnia 2010  10:01   Dobry tekst!   Radek Sawicki

  Gratuluję panie redaktorze, dobry tekst. Sądzę, że pan wójt czyta portal chojnice.com więc zapewne zapoznał się z powyższym artykułem, który mocno go dotyczy. Uważam, że wypadałoby wyjaśnić czytelnikom wszelkie wątpliwości oraz motywy postępowania w urzędzie gminy. Sądząc po nieprzychylnych komentarzach jest co wyjaśniać. Czy uważa Pan, panie wójcie, że Gmina Chojnice zrobiła w efekcie finalnym dobry deal? Czy wychodzi Pan z założenia, że nazwisko Kusznierewicz rekompensuje poniesione straty (różnica pomiędzy zakładanymi dochodami a realnymi, osiągniętymi przez gminę)?

  0
  0
 23. 12 kwietnia 2010  09:30   WÓJT   anonim

  Jest to sprawa która powinna skończyć się w sądzie, a Wójt powinien zostać osądzony. To że piszą o tym gazety nic nie zmieni Bez względu na to cz była to łapówka czy głupota jest to działanie na szkodę gminy. Jak czują się lokalni przedsiębiorcy którzy płacą podatki i są przez wójta dyskryminowani

  0
  0
 24. 11 kwietnia 2010  17:26   List intencyjny w sprawie ...   Jadwiga Zagozda

  List intencyjny w sprawie nabycia konkretnej nieruchomości pisany do wójta, burmistrza itp. powinien rozoczynać od nowa, czyli wszczęcie od samego początku całą procedurę przetargową. Rokowania po tak długim czasie od pierwszego przetargu nie przynoszą oczekiwanych skutków w osiąganiu najlepszej ceny zbywanej nieruchomości.

  0
  0
 25. 11 kwietnia 2010  07:12   "RADA"   pracownik gminy

  Czy w radzie gminy nie ma jednego myślącego? czy to naprawdę stado pionków robiących to co wójt powie? Przypuśćmy że to nie głupota tylko korzyści majątkowe skłoniły wójta do takiej decyzji, od tego jest rada by do tego nie dopuścić!!!

  0
  0
 26. 10 kwietnia 2010  09:55   Jak zginęły 3 mln z gminnej kasy   miejscowy

  "Jak zginęły 3 mln z gminnej kasy" taki artykuł ukazał się kiedyś na jednym z portali. Pisze się o tym pisze a wójt sobie nic z tego nie robi. W niejasnych okolicznościach kupuje działki na których szczycił się że powstaną hotele i przekształca je na mieszkaniowe Działki które posiada w topoli, kupione od gminy pod cele inwestycyjne w chwili obecnej są dzielone i przekształcane na mieszkaniowe Długo by wymieniać ale to w końcu 20 lat można pomyśleć że jest się niezastąpionym i zapomnieć o umiarze!

  0
  0
 27. 10 kwietnia 2010  07:28   Jak to jest możliwe, są ...   Efendi

  Jak to jest możliwe, są równi i równiejsi, czy jak? Gmina to nie folwark, aby było można kupczyć!

  0
  0
 28. 10 kwietnia 2010  07:26   Tym razem gmina chce ...   robert

  Tym razem gmina chce sprzedać działkę o pow 2.2510 h na psiej górze z zastrzeżeniem że cena nie może być niższa niż 100zł za m. Ogłoszenie dotyczy oczywiście miejscowych inwestorów bo jak przyjedzie ktoś kogo wójt zna z telewizji to może liczyć na przychylność rady gminy (czytaj wójta)

  0
  0
 29. 10 kwietnia 2010  07:01   To jakiś cyrk cyt: ...   fzg

  To jakiś cyrk cyt: "jeden z radnych był zatroskany brakiem dobrych wiatrów w tym miejscu i płytkością jeziora przy Psiej Górze" Przecież ci ludzie kompromitują się totalnie, a inni to wykorzystują.

  0
  0
 30. 10 kwietnia 2010  06:57   Czytam i nie wierzę, jak ...   anonim

  Czytam i nie wierzę, jak sobie pogrywali z gminą,ktora dała się podejść po frajersku.

  0
  0
 31. 10 kwietnia 2010  01:45   Z tego co wiem komornik ...   anonim

  Z tego co wiem komornik zajął konto Pana Lemana, który nie płacił za wykonane usługi i zakupione materiały na budowę Przystani. Oby więcej takich inwestorów Panie Wójcie. Ciekawa sparwa to również tzw. Ozdykowo w Charzykowach- kręcił sie koło tego J. Kret, ale nic nie wyszło bo chciał podzielić na działeczki, ale kupił to ktoś inny i ..zrobił to co chciał zrobić Kret. Tak dalej Panie Wójcie! Jacy Radni? Przecież Rada Gminy to okoliczni rolnicy z Silna, lichnów, Angowic, Ogorzelin, którzy przez całe swoje życie jeździli traktorami, a raz na miesiać zakładają garnitury i jadą na sesje. O czym Ci ludzie mogą wiedzieć? Jakie mają pojęcie o budżecie, inwestycjach, etc. Wystarczy popatrzeć na te "zamyślone i pełne zadumy twarze" na fotografiach z "sesji" ..one mówią wszytsko.

  0
  0
 32. 10 kwietnia 2010  01:20   CZAS NA ZMIANĘ ANONIMA   zyta

  Proponuję wymienić biuro nieruchomości anonim. Wybory klientów na forum.

  0
  0
 33. 9 kwietnia 2010  22:35   z tego co wiem to na zakup ...   ?

  z tego co wiem to na zakup tej ziemi która była wtedy jedną działką byli chętni tylko nie spełniali wójta wymogów, może chcieli zapłacić wszystko do kasy gminy?

  0
  0
 34. 9 kwietnia 2010  22:12   CZAS NA ZMIANE WÓJTA JUZ NA ...   anonim

  CZAS NA ZMIANE WÓJTA JUZ NA JESIENI.

  0
  0
 35. 9 kwietnia 2010  21:37   No to teraz wiecie jak się w ...   fix

  No to teraz wiecie jak się w tym kraju kasę robi. Szok, czytam i zachodzę w głowę, jak długo radni dali się robić w balona.

  0
  0
 36. 9 kwietnia 2010  21:26   to że wójt ma słabość do ... (1)   anonim

  to że wójt ma słabość do "gwiazd" to ogólnie wiadomo ale czy nikt z rady gminy nie widzi co ten gość wyprawia

  0
  0
  Pokaż/ukryj odpowiedzi
  • 8 maja 2018  17:54   Wojt   Chojniczanin

   Wyborcy powinni docenić p.Wójta, tylko nie tak ma skończyć jak Wójtowa z Brzeszcz.......Ale jeżeli tacy wyborcy jak radni gminy. ...

   0
   0