Kulinarna "Bitwa Regionów"

Trwa nabór do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń skupiających osoby z terenów wiejskich.

W roku ubiegłym powiat chojnicki reprezentowało sześć Kół Gospodyń Wiejskich. |   |  fot. ilustrac./arch.

Gdzie celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej, upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. Celem Konkursu jest m.in. promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz wspieranie kół gospodyń wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin znajdują się na stronie www.bitwaregionow.pl  termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać elektronicznie poprzez formularz umieszczony na stronie KOWR – www.kowr.gov.pl/konkurs. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- bitwa_regionow_2023_start_1200x1200.jpg

St. Powiatowe