Konkurs na mini granty

Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej ogłosiła konkurs na mini granty na inicjatywy wolontariackie. W planach jest sfinansowanie kwotami od 500 do 2000 zł minimum 4 autorskich pomysłów zgłoszonych przez wolontariuszy.

W ramach konkursu na mini granty wsparte zostaną projekty na rzecz lokalnej społeczności.

Inicjatywę należy opisać w formularzu wniosku konkursowego. Wnioski mogą składać zespoły wolontariuszy złożone z min. 2 osób z wyznaczonym, pełnoletnim liderem. Konkurs przeznaczony jest dla wolontariuszy Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, jednak można przy tej okazji dołączyć do tego grona. Wniosek należy przesłać na adres e-mailowy: frzchicz@gmail.com lub pocztowy Fundacji (ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice) w terminie do 5 sierpnia 2024 roku.

Dokładne informacje na temat naboru dostępne są na stronie internetowej: http://fundacja.pomorskie.info/wp2017/konkurs-na-minigranty-edycja-2024/ W ramach konkursu na mini granty wsparte zostaną projekty na rzecz lokalnej społeczności i/lub pobudzające aktywność wolontariacką oraz spójne z celami statutowymi Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej.

Finansowanie polega na opłaceniu przez Fundację wskazanych przez wolontariuszy towarów lub usług. Inicjatywy nie mogą jednak polegać wyłącznie na zakupach. Oczekiwane jest rzeczywiste świadczenie pracy wolontariackiej. Jest to już druga edycja tego konkursu. W zeszłorocznej wolontariusze m.in. utworzyli biblioteczkę, stworzyli key visual dla tegorocznej edycji festiwalu InterTony, zorganizowali konkurs artystyczny, serię spotkań samopomocowych dla młodzieży oraz wystawę zdjęć.

Minigranty finansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030” w ramach projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej pn “Rozwój wolontariatu w Samorządnym Centrum Młodzieżowym w Chojnicach”

FRZChiCZ