Konferencja nt. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

29 marca o godz. 10 w Chojnickim centrum Kultury odbędzie się konferencji, która dotyczy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży „Przecież mnie to nie dotyczy!” objętą honorowym patronatem UNICEF.

Konferencja jest poświęcona upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży.