Konferencja Fundacji TUR nt. jakości życia mieszkańców powiatu

Wczoraj (6.12.) w sali konferencyjnej CE-W w Chojnicach pracownicy Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Akademii Pomorskiej w Słupsku przedstawili wyniki badań nt. „Poczucia jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu chojnickiego”.

Najwięcej czasu zajęło omówienie badania jakości życia i poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców powiatu chojnickiego.   |  fot. (je)

Badanie to było realizowane w ramach zadania publicznego Powiatu Chojnickiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego na rok 2022 przez Fundację Rozwoju Regionalnego TUR przy udziale  Akademii Pomorskiej w Słupsku. Konferencję otworzyła dziekan w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy dr Wioleta Trojanek - sekretarz Zarządu Fundacji "TUR".

Powitała gości, wśród który byli m.in. senator Stanisław Lamczyk, wicestarosta chojnicki Mariusz Paluch, komendant powiatowy PSP Błażej Chamier – Ciemiński, dyrektor PCPR Andrzej Plata oraz wiceprzewodniczący RM Chojnic Jan Koperski.

Program konferencji oraz jego realizatorów zaprezentował dr hab. Janusz Gierszewski, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania w Akademii Pomorskiej w Słupsku. W I części dr Martyna Bluhm przedstawiła działanie dwóch darmowych aplikacji mobilnych powstałych w AP Słupsk.

Pierwsza z nich to SafeTy (jest już dostępna na Android oraz iOS) służąca jako sąsiedzki komunikator tworzony przez mieszkańców dla mieszkańców, którzy wzajemnie się informują o niebezpieczeństwach występujących w ich okolicy. Pozwala on także by np. starosta poinformował jego użytkowników o zbliżającym się zagrożeniu pogodowym. Druga aplikacja pt. Skarby powiatu chojnickiego poświęcona jest promocji uroków naszych terenów. Na razie zawiera opis czterech tras turystycznych.

Najwięcej czasu zajęło na konferencji omówienie badania jakości życia i poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców powiatu chojnickiego, które przedstawił dr Wojciech Piestrzyński. W skład zespołu badawczego weszli także dr hab. profesor AP Janusz Gierszewski, dr Józef Pruchniak oraz dr hab. profesor AP Andrzej Pieczywok.

Ankiety wypełniło 303 mieszkańców - 172 kobiet oraz 131 mężczyzn. Ponad 58% to chojniczanie. Ich wypełnianie zajmowało ponad 20 minut. Pytania były w czterech grupach: jakie jest poczucie przynależności do lokalnej społeczności; nt. oceny podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie poczucia bezpieczeństwa; nt. społecznej pozycji ww. podmiotów oraz nt. poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu chojnickiego.

Więcej w relacji video.

(je)