Koncepcja to nie projekt

Jeszcze dziś (14 lipca) do godziny 15.00 trwają konsultacje wariantu koncepcji łącznicy ul. Kościerska – Gdańska. Jak podkreślaliśmy w wielu wypowiedziach jest to koncepcja a nie projekt z pozwoleniem na budowę – poinformował burmistrz.

Kolejny wariant zostanie poddany konsultacji - poinformował burmistrz Arseniusz Finster.   |  fot. screen video

- Z sugestii i uwag, jakie już teraz wpłynęły do Ratusza wiemy, że prezentowany przebieg nie ma społecznej akceptacji (pomimo deklaracji przeniesienia cześć strefy rekreacyjnej wyżej) i wracamy do wariantu koncepcji, który omija strefę rekreacyjną od strony północnej.

- Bardzo dziękuję dwóm radnym: Stanisławowi Kowalikowi i Antoniemu Szlandze za dialog z mieszkańcami osiedla i prezentowanie ich stanowiska w konsultacjach. Tak powinny wyglądać rozmowy – dodaje Arseniusz Finster.

Więcej w relacji video.