Kolejny orzeł z pomnika zostanie ukoronowany

Przed rokiem (28.02.2023.) RM Chojnic na wniosek radnego Zdzisława Januszewskiego podjęła wniosek ws. umieszczenia korony na orle z pomnika poświęconego Pomordowanym Nauczycielom w czasie niemieckiej okupacji, który jest opodal SP nr 1.

Choć umyka to naszej świadomości, polski orzeł kilkakrotnie w historii koronę wkładał i zdejmował, nie dotyczy to bynajmniej tylko czasów PRL.   |  fot. arch./D. Wałdoch

Jak pisaliśmy wówczas, autorem pomnika jest prof. Adam Smolana. Jego autorstwa jest także oddany w 1959 pomnik Ofiar II Wojny Światowej przy cmentarzu przy ul. Wysokiej. Radny Zdzisław Januszewski w 2022 zgłosił podczas obrad Komisji Kultury i Sportu wniosek, by także wizerunek orła na pomniku pomordowanych nauczycieli otrzymał koronę.

Po uzyskaniu zgody rodziny twórcy pomnika i aprobacie Rady Miejskiej, była możliwość rozpoczęcia w 2023 prac przygotowawczych. Dobiegły one do końca, o czym na marcowej sesji RM poinformował burmistrz Arseniusz Finster. - Profesor Tomasz Sobisz, rektor Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, wykonuje koronę dla naszego orła przy pomniku przy Szkole nr 1 i deklaruje, że do maja, oprócz tego, że ją wykona, to będzie zamontowana. Do maja, czyli rozumiem do 1 maja.

Radny Zdzisław Januszewski podziękował za to na sesji: Pragnę podziękować szczególnie Panu Burmistrzowi, Wysokiej Radzie, Komisji Kultury i Sportu, a szczególnie Panu Markowi Szankowi za wsparcie tej inicjatywy i skuteczną realizację. Po pomniku orła, pomniku kolejarza, to jest ostatni pomnik, którym należało się zająć i cieszę się, że nastąpiło to w tej kadencji.

(je)