Kobiecość górą!

- Malarstwo towarzyszyło mi od zawsze. To, co prezentuję na wystawie to mój dojrzały sposób patrzenia na rzeczywistość i takiego jego przeksztalcania, by odczytać w tych pracach moją treść.

Wanda Sawicka

Pochodzę z Mazur i teraz dostrzegam jak ważna jest dla mnie ta bliskość lasów, pól i jezior. W moich pracach chcę też pokazać siłę kobiecości. Tak o nietuzinkowych obrazach mówi Wanda Sawicka. Jej prace od niedzieli można ogladać w sali wystawowej Chojnickiego Domu Kultury. Wanda od niedawna jest tam instruktorem plastycznym. Kształciła się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. jej prace są przepojone duchowością, każda z nich opowiada odrębna historię, jej malarstwo jest pelne symboli, zarazem pelne barw i pozytywnego przekazu.
(ro)