Informacja z Gminy

Podpisano 2 umowy na realizację zadania pn. Opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej".

Gminna inwestycja pozwoli m.in. na redukcję zanieczyszczeń do atmosfery, niższe koszty energii, a także poprawę estetyki budynków.   |  fot. UG Ch-ce

Oraz "Rozwój OZE - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Chojnice".  Zadanie zostało podzielone na części - część 1 dotyczy SP w Sławęcinie, część 2 dotyczy SP w Swornegaciach. Wykonawcą dokumentacji na powyższe części została Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel. Wartość umów to: dla części 1 - 59.409,00 zł, dla części 2 - 73.062,00 zł.

Komunikat

W związku z trwającym remontem ulic: Trawiastej, Łąkowej i Kaczeńców w miejscowości Charzykowy Wójt Gminy Chojnice informuje, że na czas prowadzenia robót odpady komunalne należy umieszczać w kontenerach zbiorczych usytuowanych na parkingu na ul. Klubowej oraz w okolicy zjazdu z ul. Długiej na ul. Łąkową. W przypadku przepełnienia się pojemników zbiorczych prosimy o kontakt telefoniczny z firmą wywożącą odpady lub z Urzędem Gminy Chojnice.

UG