Ile jeszcze zostało w Chojnicach pieców na węgiel do wymiany?

Jak już podawaliśmy, Sejmik Województwa Pomorskiego zdecydował przed kilku laty w uchwale, że należy do końca września 2024 roku wymienić tzw. kopciuchy na ekologiczne źródła ciepła.

O realizowanych programach związanych z ochroną środowiska i ich efektach poinformował wiceburmistrz Adam Kopczyński.   |  fot. (je)

Na niedawnej sesji RM Bartosz Bluma pytał, czy miasto będzie wnioskować o jej zmianę. W tej samej sprawie dopytywał się radny także na przedsesyjnym posiedzeniu Komisji Komunalnej: „Z informacji przekazanych przez Pana Łukasza Prilla wynika, że na terenie miasta jest jeszcze ponad 2700 pieców kaflowych. Zdaję sobie sprawę, że zdecydowana większość z nich to są niestety piece w zasobach ZGM.

Mam pytanie, ile de facto dotyczy to mieszkań ZGM-u. No i kolejne pytanie, co się z tym wiąże, mamy wrzesień 2024 roku, jako termin graniczny, zostało de facto nieco ponad pół roku. Stąd moje pytanie, czy miasto podejmować będzie jakieś działania zmierzające albo do realizacji tych działań, bądź też występowania do Urzędu Marszałkowskiego, do Sejmiku Województwa Pomorskiego o podjęcie decyzji o zmianie ewentualnie tejże uchwały, która, mówię, na chwilę bieżącą cały czas obowiązuje.”

Na drugie pytanie ani na sesji RM, ani na czwartkowej (8.02.) konferencji prasowej Bartosz Bluma nie otrzymał pełnej odpowiedzi, ale dane o „kopciuchach” w zasobach ZGM poznali dziennikarze od wiceburmistrza Adam Kopczyńskiego. Okazuje się, że na 30 czerwca 2023 w Chojnicach mieszkańcy i instytucje zobowiązane do zgłoszenia źródła ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, umieścili w niej 13428 pozycji. 7630 z nich można zakwalifikować, jako nieekologiczne. ZGM ma w CEEB 905 pieców nieekologicznych. Od 2019 w ZGM-ie dokonano wymiany 80 szt. pieców węglowych na gazowe.

- Zadaniem nowej Rady Miejskiej powinna być debata nad tym, czy nie zwiększyć poziomu dotacji do wymiany w ramach miejskiego programu STOP dla Smogu. Aktualnie wynosi 7000 zł i na wszystkie dotychczasowe wnioski, a było ich 343, miasto wydało ok. 2,4 mln zł. Niestety, z roku na rok mamy coraz mniej wniosków – stwierdził wiceburmistrz Adam Kopczyński.

Jedno z pytań od dziennikarzy w tej sprawie zadał Piotr Eichler z miesięcznika Chojniczanin: - Czy brane jest pod uwagę wycofanie się z jednorazowej dotacji na wymianę pieca i zastąpienie tego rozwiązania stałym, corocznym dofinansowaniem użytkowników pieców ekologicznych kwotą np. 1000 zł na zakup gazu ziemnego czy energii elektrycznej?

Odpowiedź wiceburmistrza (i nie tylko) jest w relacji video z tej części „dworcowej” konferencji prasowej z 8.02.

(je)