Gmina planuje utworzenie Punktu Opieki Dziennej dla seniorów

Gmina Chojnice ubiega się o unijne dofinansowanie na utworzenie Punktu Opieki Dziennej dla seniorów. Miałby powstać na bazie jednej z wiejskich świetlic. Wartość projektu, to 2,85 mln zł.

Świetlica wiejska w Klawkowie.   |  fot. GOK

Rozważana jest lokalizacja takiej placówki albo w Klawkowie, albo w Ciechocinie. Nie jest wykluczone, że powstanie w obydwu tych miejscowościach. W tym Punkcie prowadzone byłyby zajęcia aktywizujące seniorów. Projekt przewiduje także prowadzenie usług opiekuńczych, porady prawników czy psychologów. Planowany jest także zakup dziewięcioosobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wkrótce w Urzędzie Gminy zostanie w tej sprawie zorganizowane spotkanie, w którym oprócz wójtów, szefowych GOK-u i GOPS-u, weźmie udział także radna i sołtys Klawkowa Ludwika Pokojska. Jest kandydatką do objęcie funkcji przewodniczącej nowej Komisji w Radzie Gminy Chojnice – ds. Polityki Senioralnej i Pomocy Społecznej.

(je)