Gmina Chojnice ma gotowy projekt budżetu na 2023 rok

Władze gminy Chojnice przygotowały prowizorium budżetowe na 2023 rok. Jest gotowa lista inwestycji, w której najwięcej pójdzie na drogi i modernizację sieci wodociągowej.

Wójt gminy Chojnice Zbigniew Szczepański przedstawił szczegóły budżetu na 2023 rok.   |  fot. (je)

Na niedawnej konferencji prasowej wójt Zbigniew Szczepański przyznał, że gdyby nie pozostałe 20 mln zł z transakcji w Topoli, dzięki której Gmina dostała 100 mln zł, oraz niewykorzystany w 2022 roku kredyt na 12 mln zł, nie byłoby środków na inwestycje w 2023 roku. Największy udział w inwestycjach gminnych, to nakłady na remonty własnych dróg oraz udział w inwestycjach realizowanych przez Powiat Chojnicki.

Te pierwsze, to coroczny fundusz na udział gminy w remontach dróg zaproponowanych przez Sołectwa w proporcji 2 do 1. W 2023 będzie kwota 5 mln zł. Gmina złoży dwa wnioski o zewnętrzne dofinansowania na inwestycje drogowe warte po ok. 5 mln zł każda. Chodzi o drogę Silno – Burdychowo i Granowo – Lichnowy. Natomiast budowa odwodnienia za ok. 0,5 mln zł przy odcinku DW 236 w Swornegaciach jest spowodowana modernizacją tej drogi przez ZDW. Także powiatowa inwestycja drogowa w Klawkowie wymusza na gminie Chojnice budowę kanalizacji deszczowej w tej wsi.

Za kwotę ok. 4 mln zł zostanie poprowadzona pod szosą do Brus w stronę Czartołomia. Część drogową inwestycji w Klawkowie będzie realizowała firma Marbruk. Ma ona 95% dofinansowania z Polskiego Ładu, ale wykupy gruntów są po stronie gminy, więc wraz z udziałem w części drogowej z budżetu gminy pójdzie ok. 1 mln zł. W 2023 ma być zakończona powiatowa inwestycja drogowa ze Sławęcina przez Ogorzeliny do granicy z powiatem sępoleńskim w pobliżu Jerzmionek. Gmina finansuje w proporcji 50/50 z powiatem wkład własny w nią, czyli ok. 3 mln zł, ale wójt Zbigniew Szczepański podejrzewa, że być może trzeba będzie podpisać aneks z wykonawcą ze względu na przewidziany w kosztorysie i ofercie wzrost cen materiałów.

Więcej szczegółów w relacji video

(je)