Będą budować kolejne ścieżki rowerowe

W Urzędzie Gminy Chojnice trwają postępowania przetargowe na kolejne gminne inwestycje. Najwięcej dotyczy budowy ścieżek rowerowych i odnawialnych źródeł energii. Ustalono także jaka firma będzie dbać o zimowe utrzymanie gminnych dróg.

Informacje o gminnych przetargach przekazał na konferencji wicewójt Janusz Szczepański.   |  fot. (je)

Wkrótce będzie znany wykonawca drogi pieszo – rowerowej od granicy z Chojnicami do Czartołomia o nawierzchni bitumicznej o długości 1,22 km. Od momentu podpisania umowy zwycięzca przetargu ma 7 miesięcy na realizację. Trwa postępowanie na budowę tzw. odnogi ul. Chojnickiej w Lichnowach. Jezdnia ma mieć 4 m szerokości i 184 m długości. Będzie też miała odwodnienie. Nawierzchnia będzie z kostki betonowej. Do kosztu dokłada się miejscowe Sołectwo. Wkrótce boisko sportowe w Pawłowie uzyska system nawodnienia. Powstanie przyłącze energetyczne i wodne. Termin realizacji to 8.03.2024.

Zakończyło się postępowanie na dostawę i montaż lamp solarnych, o którym już wcześniej pisaliśmy. Zwycięzcą przetargu, w którym złożono 5 ofert, została firma z Ożarowa. Za 250 tys. zł i z 5 latami gwarancji dostarczy i ustawi 55 lamp solarnych. Ma na to 60 dni od zawarcia umowy. Rozpoczęło się postępowanie mające wyłonić dostawcę pomp ciepła, które trafią do wiejskiej świetlicy w Ciechocinie oraz do WDK Ogorzeliny. Środki na tę inwestycję pochodzą z unijnego programu. Na przetarg na przebudowę ul. Długiej w Pawłówku wpłynęły 4 oferty. Najniższą złożył MARBRUK. Trwa badanie ofert.

W ub. tygodniu został wyłoniony realizator akcji pn. zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024. Wpłynęły dwie oferty. Najniższą, na kwotę prawie 154 tys. zł, złożyła firma ZOM Klawkowo. Pod opieką będzie miała 12,7 km najważniejszych dróg gminnych. Pozostałymi zajmują się poszczególne Sołectwa, na co mają środki w swych budżetach.

(je)