Edukacja bez granic

Choć bardzo chcielibyśmy zapomnieć o dramatycznych wydarzeniach związanych z pandemią, jej skutki są wciąż widoczne. Szczególnie boleśnie trudny czas izolacji odczuły dzieci i młodzież szkolna.

Udział w projekcie umożliwi nauczycielom, by byli kreatywni w pracy z uczniami i zarażali ich swoją pasją.   |  fot. nadesłane

Dlatego bardzo cenne są wszelkie inicjatywy mające na celu reintegrację uczniów oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju w stale zmieniającym się świecie. Te potrzeby już od marca tego roku w innowacyjny sposób realizują nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach. Uczestniczą oni w projekcie „Online? Offline? Zawsze w kontakcie!” realizowanym przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach akcji Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej programu Erasmus+. 10 nauczycieli będzie doskonalić swój warsztat pracy w międzynarodowym gronie.

W ciągu trzech miesięcy (lipiec – wrzesień) wezmą oni udział w pięciu kursach metodycznych, które odbędą się w Walencji, Palermo, Splicie, Nicei i na Teneryfie. Tematyka warsztatów obejmuje m.in. umiejętności stosowania nowych technologii informatycznych, wykorzystywania innowacyjnych metod nauczania, rozpoznawania czynników ryzyka i długofalowych konsekwencji związanych z nadużywaniem Internetu i cyberprzemocą. 

Zgodnie z ideą projektu równie ważne jak podnoszenie kompetencji zawodowych jest budowanie pozytywnych relacji w środowisku szkolnym i poza nim. Dlatego uczestnicy projektu przygotowują się językowo (kursy prowadzone są w j. angielskim) i kulturowo. Poznają historię, tradycje i specyfikę krajów, w których odbywać się będą warsztaty.

„W swojej pracy stale spotykamy się z nowymi wyzwaniami wynikającymi zarówno z charakteru pracy w szkole (m.in. problemy uczniów związane z tworzeniem na nowo więzi koleżeńskich) jak i aktualnej sytuacji społecznej czy politycznej (chociażby napływ uczniów z Ukrainy) – mówi dyrektor szkoły Aleksandra Mroczkowska. – Determinują one potrzebę stałego rozwoju,  podnoszenia kompetencji, poszukiwania nowych rozwiązań i wcielania ich w życie.”

(nad. SP 7)