„Dzień Samorządowca” pod hasłem „400 lat minęło”

Po raz 21 w Zespole Szkół przy ul. Nowe Miasto odbył się Dzień Samorządowca. Od 2002 roku jest organizowany w rocznicę wyborów samorządowych w 1990 roku. Wówczas inicjatorem byli działacze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Samorządni”.

Społeczność szkół przy ul. Nowe Miasto w Chojnicach zaprosiła miejskich, gminnych i powiatowych samorządowców na ich święto – Dzień Samorządowca.   |  fot. (je)

Tegoroczny „Dzień Samorządowca” przypada podczas trwających od września 2022 obchodów 400-lecia powstania szkoły przy ul. Nowe Miasto w Chojnicach, więc motywem wiodącym był właśnie ten jubileusz. Uroczystość rozpoczęła się od przekazania przez wiceburmistrza Adama Kopczyńskiego klucza do bram miasta, którego następnie dyrektor ZS Małgorzata Gierszewska dała szkolnej młodzieży.

Następnie zostali nagrodzeni uczestnicy szkolnego konkursu fotograficznego pt. Moja szkoła w obiektywie. I miejsce zdobył Dominik Szczęsny za zestaw niewielkich fotek, gdzie te o ciemniejszych barwach ułożyły się w liczbę 400! Głos zabrał także starosta Marek Szczepański, który nawiązał do samorządowej rocznicy: - W czasach, kiedy nie są zbyt dobrze traktowane samorządy, trzeba dużo mówić o samorządności, o lokalnych wspólnotach. Dziękuję Wam, że corocznie świętujecie samorządność.

Kolejny etap święta, to jak zwykle konkursy wiedzowe i sprawnościowe dla trzech drużyn złożonych z zaproszonych gości oraz uczniów. Pierwszy quiz dotyczył oczywiście historii szkolnej placówki na przestrzeni minionych 400 lat. W kolejnych należało rozpoznać na fotografiach szkolne zakamarki i osoby; wykazać się kreatywnością w budowaniu „czegoś” z balonów oraz odgadywaniem odpowiedzi na niestandardowe pytania (np. Czy zaprosiłbyś Magdę Gessler na samodzielnie zrobiony obiad?) pozostałych zespołów.

W trakcie lub pomiędzy tymi konkurencjami można było podziwiać uczniów w występach tanecznych oraz wokalnych („400 lat minęło” na melodię z serialu „Czterdziestolatek” oraz „Nie ma jak u mamy” z repertuaru Wojciecha Młynarskiego). Najwięcej punktów zdobył zespół, w którego składzie był m.in. wiceburmistrz Adam Kopczyński oraz b.przewodniczący Rady Rodziców Sebastian Matthes. Na drugim miejscu uplasował się zespół z wicestarostą Mariuszem Paluchem i szefem Komisji Edukacji w RM Chojnic Bogdanem Kufflem.  Trzecie miejsce zajął zespół ze starostą Markiem Szczepańskim i wicewójtem Januszem Szczepańskim.

(je)