„Działaj Lokalnie” - wyniki naboru wniosków z Gminy Chojnice

Gmina Chojnice informuje, że w ramach naboru do programu „Działaj Lokalnie” dwa wnioski pochodzące z jej terenu otrzymały dofinansowanie. Pierwszy wniosek został złożony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze”.

Przyznano dofinansowanie na małe inicjatywy społeczne kierowane do mieszkańców gminy Chojnice.   |  fot. arch. UG

Ma tytuł „Idzie Grześ przez wieś, eko-worek niesie…”. Kwota dotacji w nim, to 5000 zł. Głównym celem projektu jest organizacja warsztatów ekologicznych dla młodzieży oraz organizacja eko-stoiska na festyn ekologiczny, który odbędzie się w lipcu 2023 w Silnie.

Drugi złożony jest przez Sołectwo Chojniczki. Tytuł projektu: "Razem tworzymy przyszłość", kwota dotacji 6000 zł. Celem projektu jest podniesienie sprawności fizycznej, głównie dzieci i młodzieży, a także rozrywka, wspólne spędzanie czasu na powietrzu, dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia, a także integracja społeczna mieszkańców miejscowości Chojniczki poprzez odnowienie boiska do piłki siatkowej, wykonanie ławostołów i zakup ławek.

UG Chojnice