Dolina rzeki Kulawy

Walory ścieżki przyrodniczej „Dolina rzeki Kulawy”. Ścieżka ta położona jest w północno – wschodniej części Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu miejscowości Laska.

Dolina Mnichów nad rzeką Kulawa.   |  fot. R. Chmara

Tam też bierze swój początek, a kończy bieg przy północnym brzegu jeziora Małe Głuche. Jej długość wynosi ok. 3 km. Obejmuje rzekę Kulawę płynącą w głębokiej dolinie wraz z przylegającymi łąkami oraz zboczami doliny porośniętymi borami sosnowymi. Rzeka Kulawa stanowiąca lewy dopływ Zbrzycy przepływa przez północno – zachodni obszar sandru Borów Tucholskich. Na ścieżce zlokalizowanych jest 13 przystanków. Spacerując wzdłuż nich można zaobserwować liczne gatunki rzadkich i ginących roślin oraz zwierząt. Ciekawostką jest nieużytkowana łąka, ze sprawnym systemem melioracyjnym oraz rabat brzozowy i stodoła będące pomnikami przyrody. Godna uwagi jest również „Dolina Mnichów”. Jest to miejsce porośnięte starymi, kolumnowymi jałowcami.
Celem powstania ścieżki było przedstawienie unikatowego terenu i górskiego charakteru tej rzeki z całą różnorodnością biologiczną. Wszystkich, którzy chcieliby poznać to wyjątkowe miejsce i poczuć jego szczególny klimat zapraszamy do spaceru wzdłuż ścieżki. To wspaniały relaks i odpoczynek po ciężkim tygodniu pracy.

Opracowano na podstawie danych zawartych w materiałach Zaborskiego Parku Krajobrazowego.