Decyzje podatkowe na 2024 dostarczą pracownicy UM

Już po raz kolejny decyzje podatkowe dostarczą Chojniczanom osobiście pracownicy Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej pisma, w tym decyzje, mogą być doręczane podatnikom.

Po raz kolejny rusza akcja rozprowadzania przez pracowników Urzędu Miejskiego mieszkańcom Chojnic decyzji podatkowych.   |  fot. ilustrac./pixabay

Przez operatora pocztowego lub pracowników organu podatkowego (Burmistrz Miasta Chojnice): Decyzje mogą być doręczane od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-20.00

Doręczyciele – pracownicy Urzędu – nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć zamkniętą przesyłkę.

Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do przedstawienia identyfikatora  służbowego.

Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.

Urzędnik może zostawić przesyłkę u naszego sąsiada jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.

W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.

Akcja rozpocznie się 8 lutego i potrwa do 26 lutego 2024 r. włącznie. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

UM Chojnice