Czy miasto Chojnice także zorganizuje loterię dla nowych mieszkańców?

Kilka tygodni temu pisaliśmy o pomyśle władz Gminy Chojnice, która poprzez loterię fantową chciałaby zmobilizować swych mieszkańców do zameldowania na stałe. Radny miejski Patryk Tobolski wnosi do UM, by w Chojnicach też była taka zachęta.

W odpowiedzi burmistrz Arseniusz Finster podał, że nie odrzuca tego wniosku, ale na razie nie przewiduje jego realizacji   |  fot. arch.

Jedną z pierwszych interpelacji w kadencji 2024 – 2029 złożył w RM Chojnic Patryk Tobolski. Zainspirowany został relacjami z konferencji prasowej wójta Zbigniewa Szczepańskiego z 26 kwietnia, na której omawiał koncepcję uruchomienia loterii adresowanej do osób przebywających na terenie Gminy, a niezameldowanych na pobyt stały. Główną nagrodą miałby być rower.

„Odrzucając moją propozycję (zorganizowania loterii – przyp. Red.) w poprzedniej kadencji, argumentował Pan to właśnie tym, iż tworzymy jedność z sąsiednimi gminami w regionie. Problem w tym, iż władze gminy wiejskiej Chojnice nie podzielają tego zdania. Jeśli nie podejmiemy takiej lub podobnej inicjatywy, która zachęca mieszkańców do meldowania się w mieście Chojnice, w najbliższym czasie możemy również zauważyć kolejny spadek liczby mieszkańców. W trakcie kampanii wyborczej sam Pan zauważał, że jest możliwe, iż w Chojnicach mieszka i pracuje nawet kilka tysięcy osób, które nie mają możliwości oddania głosu w wyborach. Uważam, że ta inicjatywa ma same plusy.”

W odpowiedzi burmistrz Arseniusz Finster podał, że nie odrzuca tego wniosku, ale na razie nie przewiduje jego realizacji: „- Zapewniam, że przeanalizuję sytuację i pragnę podkreślić, że mieszkańcy zamieszkujący, a niezameldowani, powinni wskazywać do Urzędu Skarbowego w sprawach podatkowych adres zamieszkania. Jeżeli czynią inaczej, to łamią obowiązujące prawo podatkowe. Myślę, że ważniejsza byłaby kampania, która uzmysłowi zamieszkującym obywatelom Chojnic fakt korzystania z przestrzeni miejskiej i konieczność płacenia podatków właśnie w miejscu zamieszkania. Po analizie ilości osób zamieszkujących Chojnice, a niezameldowanych, deklaruję powrót do ponownej analizy obecnej sytuacji.”

Całość treści interpelacji z 8 maja i odpowiedż burmistrza.

(je)