Czy Małe Swornegacie będą Sołectwem?

Na niedawnej sesji Rady Gminy Chojnice pojawił się wniosek, by wyodrębnić z Sołectwa Swornegacie miejscowość Małe Swornegacie, które miałoby zostać samodzielnym Sołectwem. Zgłosił go sołtys Lichnów Zbigniew Nojman.

Gmina nie odcina się od pomysłu, aby Małe Swornegacie zostały samodzielnym sołectwem.   |  fot. Fb. M. Swornegacie

Nie był to pierwszy taki sygnał ws. tej inicjatywy, ale po raz pierwszy wybrzmiał na forum Rady Gminy. - Na ten moment w Małych Swornegaciach jest zameldowanych na pobyt stały 75 osób, z tego 71, to dorośli. Byłoby ich więcej, ale w tej letniskowej wsi mieszka wiele osób niezameldowanych. Uważam, że ta wieś mogłaby zostać samodzielnym sołectwem – przekazał na sesji radny Zbigniew Nojman. Warto w tym miejscu dodać, że sołtys danego sołectwa nie musi być jego mieszkańcem.

Poparł tę inicjatywę wicewójt Janusz Szczepański (wójt Zbigniew Szczepański z powodów zdrowotnych był nieobecny na sesji). - I władze Gminy, i sołtys Swornegaci Dominik Dykier, znają ten pomysł i popierają go. Odległość pomiędzy Małymi Swornegaciami, a Swornegaciami jest spora i czasem pewne problemy byłoby łatwiej i szybciej rozwiązać, gdyby powstało nowe sołectwo. Ale na tę chwilę brakuje w Małych Swornegaciach lidera. Temat jest bardzo dobry i może byłoby to niewielkie sołectwo, ale miałoby rację bytu – odpowiedział radnemu zastępca wójta.

Na ten moment w Gminie Chojnice istnieją 34 sołectwa. Sołectwo Swornegacie obejmuje m.in. także (oprócz Swornegaci i Małych Swornegaci) takie wsie, jak Chociński Młyn, Drzewicz, Owink czy Płęsno.

(je)