Chojnicka filia Uczelni z Sopotu zaprasza do ChCK na Dzień Otwarty

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na wydarzenie Dzień Otwarty Uczelni z Chojnic. Odbędzie się we wtorek 28 marca w Chojnickim Centrum Kultury. Kluczowymi uczestnikami wydarzenia są uczniowie - absolwenci szkół średnich, maturzyści i nauczyciele.

To doniosłe wydarzenie w życiu lokalnej społeczności będzie można zobaczyć dzięki realcji video.

Spotkanie organizowane jest przez Sopocką Akademię Nauk Stosowanych, Filię w Chojnicach we współpracy z Wydziałem Nauk Stosowanych w Chojnicach Wyższej Szkoły Gospodarki i Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną Pomerania z honorowym patronatem Starosty Chojnickiego i Burmistrza Miasta Chojnice.

Uczelnie wraz z partnerami wydarzenia: Młodzieżową Radą Miasta Chojnice, Wydziałem Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Pomorskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Doradców Zawodowych Powiatu Chojnickiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach, Fundacji Lean Education - przybliżą młodym ludziom, którzy właśnie będą stawali przed wyborem dalszej drogi rozwoju, jak istotna jest idea uczenia się całe życie. Partnerem organizacyjnym jest Chojnickie Centrum Kultury.

Szkoły uczestniczące w Dniu Otwartym SANS: II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach ul. Świętopełka 1, Zespół Szkół przy ul. Nowe Miasto 4/6, Centrum Nauk Technicznych, ul. Kościerska 11; Technikum nr 2, ul. Dworcowa 1; Szkoła Techniczna BZDZ Chojnice oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Pomerania” Chojnice.

Pierwszy wykład w sali kinowej przedstawi Starosta Marek Szczepański. Odpowie na pytanie „Czy warto angażować się w życie publiczne?”. Burmistrz dr Arseniusz Finster przedstawi „Czynniki rozwoju społeczno – gospodarczego Chojnic”. Rektor SANS prof. dr hab. Teresa Martyniuk opowie o „Akademii w Chojnicach”. Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta w Chojnicach opowie o jej działalności. Prof. SANS dr Tomasz Kalinowski przedstawi wykład pn. „Potencjał edukacyjny Uczelni w Chojnicach – odpowiedź na potrzeby lokalnego rynku pracy”.

Po przerwie dr Wiesław Nynca z PWSH Pomerania ma wystąpienie pt. „(Ma)tura i chwyć tura (chojnickiego) za rogi – rozwiązania edukacyjne”. Kolejne to: „Zawody z przyszłością” (mgr Aleksandra Machaj z SANS); „Wyzwania i szanse zawodu finansisty i księgowego” (mgr Arkadiusz Szulc, prodziekan SANS); „Może właśnie w tobie kryje się ekonomia?” (mgr Małgorzata Dorodzińska z SANS); „Być architektem” (prof. SANS dr inż. arch. Grzegorz Pęczek).

Natomiast w sali teatralnej będą wykłady adresowane do nauczycieli. Ich autorami są: Irena Laska, dyrektor Wydziału Edukacji w chojnickim Starostwie; Mariusz Barański i Joanna Pawlak z PODN Słupsk oraz Hanna Sikorska z Lean Education. Cały program można pobrać - tutaj. Portal będzie transmitował na YouTube z ChCK cały program Dnia Otwartego SANS. Początek o 10.30. Planowane zakończenie ok. 14.10.

(je)