Chojnice powitały w ratuszu delegacje z partnerskich miast

W piątek 24 czerwca w ratuszu miało miejsce powitanie przedstawicieli miast partnerskich, którzy przebywają w Chojnicach w związku z tegorocznymi obchodami Dni Chojnic.

Na zdjęciu od lewej: Mykoła Berezowyj reprezentujący Ukrainę, Arseniusz Finster burmistrz Chojnic i burmistrz Emsdetten Oliver Kellner.   |  fot. (je)

Przebieg uroczystości był tłumaczony z pomocą bezprzewodowych indywidualnych urządzeń w językach francuskim, niemieckim i ukraińskim. Na czele delegacji z Emsdetten stał burmistrz Oliver Kellner, który w Chojnicach jest pierwszy raz. Był też szef miejscowego stowarzyszenia Partnerstwa Miast Christian Erfling, który przywiózł do nas 50 mieszkańców Emsdetten.

Z francuskiego Bayeux przyjechały cztery panie. Delegacji przewodzi Francois Jeanpierre. Korsuń Szewczenkowski reprezentują m.in. Mykoła Berezowyj z Fundacji Ochrony Medycznej w rejonie czerkaskim, oraz Larysa Tkacz, prezes Fundacji „Mosty Przyjaźni”. Miasto Chojnice, oprócz burmistrza, reprezentowali także m.in. były wiceburmistrz Edward Pietrzyk, zarazem prezes Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, oraz wiceburmistrz Adam Kopczyński.

Po powitaniu przez burmistrza Arseniusza Finstera głos zabrali goście, którzy nawiązali do obecnej sytuacji politycznej, omówili bieżące kwestie, zreferowali jak w swoich miastach przebiega akcja pomocy dla Korsunia i uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Chojnicach. Osiągnięcia i inwestycje miasta Chojnice omówił Arseniusz Finster, posiłkując się prezentacją video sprzed 3 lat oraz pokazem slajdów przedstawiającymi, jak wyglądały miejsca przed i po realizacji rewitalizacji czy inwestycji.

W części drugiej uroczystości, czyli podczas konferencji prasowej, szefowie delegacji poinformowali o tym, jak zawiązała się współpraca odnośnie niesienia pomocy Ukrainie. Po zakończeniu uroczystości w ratuszu jej uczestnicy, wśród których był także Dawid Sikorski z Pomocomocnych, udali się do świetlicy Parasolka, którą prowadzi to stowarzyszenie.

(je)