Chojnice mają Akademię

Podczas ostatniej konferencji prasowej burmistrz przywitał zaproszonych gości: Panią Rektor prof. dr hab. Teresę Martyniuk, Panią Dziekan Filii w Chojnicach prof. SANS, dr Joannę Pioch, Panią Kanclerz mgr Marię Basandowską.

Chojnice mogą być dumne, iż mają Akademię - poinformowały władze uczelni podczas konferencji w ratuszu.   |  fot. (je)

Oraz Pana mgr Michała Wlaźlińskiego Pełnomocnika Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Sopocka Szkoła Wyższa, w tym filia w Chojnicach, decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca br. zmieniła rangę i stała się Akademią Nauk Stosowanych. -  Jest to duże wyróżnienie dla uczelni, jak i dla Chojnic, bo w grupie uczelni niepublicznych, które uzyskały taki status jest tylko 5 procent. Efekty wieloletniej pracy zostały docenione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, co dowodzi, że uczelnia kształci na wysokim poziomie. Czujemy takie zobowiązanie, że musimy ten status utrzymać – podkreśliła Rektor, prof. dr hab. Teresa Martyniuk.

Podziękowała, iż władze powiatowe jak i miejskie z dużą życzliwością i wsparciem widzą uczelnię wśród lokalnej społeczności. Dodała, iż z końcem maja minister wyraził zgodę, aby w Chojnicach Sopocka Akademia Nauk Stosowanych uruchomiła drugi stopień studiów na kierunku ekonomia. Kończąc wyraziła nadzieję, iż – wspólnie zrealizujemy zamierzenia, cel oraz strategię władz chojnickich w budowaniu społeczeństwa wiedzy, bo budowa i kapitał, jaki wkładamy w nasze społeczeństwo, to bez społeczeństwa wiedzy nie będzie kapitału, nie będzie rozwoju. To sobie stawiamy za cel – dodała Rektor, prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Dziekan Filii w Chojnicach prof. SANS, dr Joanna Pioch w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi dodała, że są dumni ze swoich studentów, którzy mają za sobą obronę prac licencjackich, jak i magisterskich. Nawiązała także do Społecznej Odpowiedzialności, gdzie uczelnia stawia sobie misję, aby stworzyć społeczeństwo wiedzy i świadomości ekonomicznej.

Więcej w relacji video

(red.) fot. facebook.com/sopockawchojnicach