ChCK przedstawił radnym raport z działalności i budżet na 2023

Radni z komisji budżetu oraz z komisji kultury i sportu gościli na wspólnym posiedzeniu kierownictwo Chojnickiego Centrum Kultury. Przedstawili samorządowcom sprawozdanie z tegorocznej działalności oraz projekt budżetu na 2023 rok.

Przedstawiciele ChCK przedstawili członkom komisji szczegółowe sprawozdanie z działalności placówki w roku bieżącym i projekt budżetu na przyszły rok.   |  fot. (je)

Dokonali tego dyrektor Radosław Krajewicz, jego zastępca ds. organizacyjnych  Łukasz Sajnaj oraz Główna Księgowa Zofia Kiedrowicz. W różnych sekcjach i zespołach średnio tygodniowo korzysta z ChCK i oddziału przy ul. Sukienników, czyli Galerii – Muzeum Janusza Trzebiatowskiego, ok. 300 mieszkańców Chojnic. W sezonie letnim 2022 w ChCK i odnowionej Fosie Miejskiej odbyło się ponad 50 imprez. Zakupiono m.in. nowy kinowy projektor cyfrowy, gdyż poprzedni zepsuł się i nie nadawał do naprawy. Pomogła w tym dotacja z PISF.

Pierwsze pytanie szefa komisji kultury Marka Szanka dotyczyło kwestii, czy w br. kierownictwo ChCK zwracało się do władz miasta o zwiększenie budżetu na 2022 rok. - Jedynym zwiększeniem była dotacja 200 tys. zł na organizację Dni Chojnic – wyjaśnił Radosław Krajewicz. Jego prawa ręka od spraw finansowych dodała, że dotacja budżetowa to nie jest jedyne źródło dochodów. - Są wpływy m.in. z biletów kinowych, z punktu sprzedaży popcornu. Jak zawsze rozsądnie gospodarowaliśmy pieniędzmi z budżetu – stwierdziła Zofia Kiedrowicz.

Radni (Andrzej Plata, Janina Kosiedowska) chwalili ChCK za ciekawą ofertę programową i owocną współpracę. Marka Szanka interesowało także, czy nie należałoby zatrudnić w ChCK fachowców od oświetlenia i akustyki. - Na pewno przydaliby się, ale na nasze pytania potencjalni kandydaci domagali się większej pensji, niż ja mam, czyli 8-10 tys. zł. Bardziej byłaby potrzebna znacząca podwyżka płac dla już zatrudnionych, by nam nie zwolnili się – odpowiedział dyrektor Krajewicz.

Dużym problemem dla szefostwa ChCK jest znalezienie sposobu na zmniejszenie w 2023 o 10% zużycia energii elektrycznej, gdyż w nowym obiekcie wyposażenie jest jeszcze na gwarancji, a wymiana żarówek w oświetleniu sceny na LED-owe daje za małe oszczędności. Projekt budżetu na ChCK na 2023 rok opiewa na 2,7 mln zł (2022 – 2,315 mln zł + 0,2 mln zł na Dni Chojnic). Własne dochody mają wynieść w przyszłym roku 1,64 mln zł. Poinformowano także radnych, że Dni Chojnic odbędą się wyłącznie w Fosie Miejskiej bez wynajmowania sceny i nagłośnienia, także bez tzw. gwiazd żądających sporej gaży.

(je)