Burmistrz komentuje spór z radnymi PiS wokół składów komisji RM

Trwa dyskusja wokół ustalenia składów komisji stałych Rady Miejskiej Chojnic. Pierwsza próba, która była na sesji inauguracyjnej, zakończyła się konfliktem. Protestując przeciw niedotrzymaniu wcześniejszych uzgodnień radni z PiS wyszli z sali obrad.

Burmistrz odniósł się do sytuacji, kiedy to radni PiS opuścili obrady sesji RM.   |  fot. screen video

Na poniedziałkowej (27.05.) konferencji prasowej burmistrz Arseniusz Finster ujawnił kulisy rozmów z opozycyjnymi radnymi z Prawa i Sprawiedliwości. - Do tej sytuacji nie musiało dojść. Radni z PiS dążyli do powołania komisji doraźnych, które dublowałyby istniejące stałe komisje RM. Mój klub zgodził się na takie rozwiązanie, ale zastrzegliśmy, że ostateczna decyzja zależy od stanowiska naszego koalicjanta, czyli Koalicji Obywatelskiej. Ale radni z KO uznali, że nie ma sensu dublować komisji. To spowodowało wyjście radnych z PiS z sali obrad – przekazał Arseniusz Finster.

Nim radni to zrobili, jak wspomniał burmistrz, w komplecie, czyli po 6 osób, wpisali się na listy radnych zainteresowanych członkostwem w komisjach rewizyjnej, budżetu oraz petycji. Ale zgodnie z art. 65 Statutu Miasta, radny, by zostać wybranym do komisji, musi być obecny na sali obrad. Po tej sesji radni z PiS zaproponowali, by została zwołana sesja nadzwyczajna RM, by uzupełnić składy komisji. - Nie zgodziliśmy się na to, bo nie z naszej winy nie ma w składach komisji radnych PiS. Zasugerowałem przewodniczącemu RM Maciejowi Polasikowi, by zwrócił się do radnych PiS z sugestią, by to oni złożyli wniosek o zwołanie sesji. Taki wniosek nie wpłynął – dodał burmistrz.

Włodarz miasta odniósł się także do zrelacjonowanego przez nas posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na której przegłosowano udzielenie absolutorium burmistrzowi za rok 2023.  - Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z PiS chciał podważać to absolutorium dla mnie z tego powodu, że klub PiS nie był reprezentowany w Komisji Rewizyjnej. Ponadto warto zauważyć, że protokół z tych obrad jest jednym z dokumentów, które bada Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku. Gdyby było z nim coś nie tak, to RIO wytknęłaby nam to – stwierdził burmistrz Arseniusz Finster.

Całość wypowiedzi w relacji video z konferencji prasowej.

(je)