"Bitwa o remizy". Spotkanie dotyczące wygranych środków

W CK w Brusach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wygranych funduszy przez Gminę Brusy i Miasto Człuchów w konkursie „Bitwa o remizy”. W tych samorządach wyborcy głosowali najliczniej w powiecie chojnickim i człuchowskim podczas wyborów.

W spotkaniu udział także wzięli przedstawiciele państwowych i ochotniczych jednostek pożarniczych z Chojnic i Człuchowa.   |  fot. UM Brusy

Przypomnijmy, budżety Gmin zasili milion złotych z przeznaczeniem na remont, termomodernizację i wyposażenie wybranych remiz strażackich. 500 tysięcy przekaże Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Drugą połowę zrefunduje Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciele wojewódzkiej jednostki funduszu Teresa Jakubowska, zastępca prezesa oraz Tomasz Kręcicki, doradca energetyczny spotkali się wczoraj z przedstawicielami zwycięskich samorządów - Witoldem Ossowskim, burmistrzem Brus i Tomaszem Kowalczykiem, zastępcą burmistrza Człuchowa.

Na spotkaniu obecni byli również bryg. Błażej Chamier Cieminski, komendant powiatowy PSP w  Chojnicach, st. bryg. Radosław Batruch, komendant powiatowy PSP w Człuchowie, dh Janusz Szmaglik, komendant gminny ochrony przeciwpożarowej Gminy Brusy oraz przedstawiciele państwowych i ochotniczych jednostek pożarniczych z Chojnic i Człuchowa.

Spotkanie miało charakter informacyjny i dotyczyło kwestii wykorzystania i rozliczenia wygranych środków, które trafią do Gmin za pośrednictwem WFOŚiGW. Celem jest wykonanie w wybranych budynkach takich działań inwestycyjnych, które pozwolą na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zużycia energii elektrycznej.  

UM Brusy