Biała sobota dla podróżujących

9 czerwca ( sobota) w godzinach od 9:00 do 12:00 Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży „GEMINI” zaprasza osoby, które planują w tym roku zagraniczne podróże do bezpłatnych konsultacji lekarza medycyny podróży.

To jedna z niewielu okazji, by bezpłatnie skorzystać z porady specjalisty medycyny podróży.

Osoby zainteresowane konsultacją u lekarza medycyny podróży mogą zgłaszać się w wyznaczonych godzinach ( najlepiej poprzez wcześniejsze telefoniczne umówienie się) w Centrum Medycznym „GEMINI” w Chojnicach ulica Młodzieżowa  35 ( tzw. „Blaszak).

Informacja i rejestracja telefoniczna 52 39 740 33

Planując w niedalekiej przyszłości podróże zagraniczne warto rzetelnie przygotować i ochronić swój organizm przed różnorodnymi, niebezpiecznymi chorobami. Warto również podnieść swoją świadomość na temat istnienia możliwych zagrożeń dla zdrowia w trakcie podróży.

Podróże w tropikalne części świata lub do krajów rozwijających się wiążą się z narażeniem na egzotyczne drobnoustroje, a warunki sanitarne oraz poziom i dostępność opieki medycznej w takich rejonach najczęściej odbiegają od europejskich standardów.

Planując podróże do krajów o podwyższonym ryzyku zdrowotnym należy skorzystać z konsultacji w poradni medycyny podróży . Ideałem byłoby, aby na spotkanie z lekarzem specjalistą najlepiej umówić się w terminie co najmniej 6-8 tygodni przed wyjazdem, co w razie potrzeby ułatwi wygodne zaplanowanie schematu szczepień.

Z poradą lekarską warto zapoznać się nawet w przypadku dysponowania krótszym okresem przed podróżą, ze względu na ewentualną możliwość zastosowania przyśpieszonych schematów szczepień oraz uzyskania zaleceń odnośnie zapobiegania malarii, o ile w regionie docelowym występuje ta groźna dla zdrowia i życia choroba pasożytnicza.

Podczas konsultacji w ramach Białej Soboty Dla Podróżujących przyszły turysta otrzyma zalecenia odnośnie schematu obowiązkowych lub zalecanych szczepień ochronnych, składu apteczki podróżnej oraz zapobiegania problemom zdrowotnym podczas wycieczki, w szczególności profilaktyki malarii i biegunkom podróżnych.

Przed wizytą w poradni należy przygotować informacje, które pozwolą optymalnie przygotować podróżującego pod względem zdrowotnym do wyjazdu.

K.K