Będzie współpraca z uczelnią

Wsparcie merytoryczne nauczycieli, współtworzenie programów edukacyjnych czy łączenia nauki w szkole z udziałem w wybranych zajęciach przewidzianych tokiem studiów.

Współpraca rozpocznie się wraz z początkiem nowego roku szkolnego.   |  fot. St. Powiatowe

Między innymi takie założenia znalazły się w umowie o współpracy podpisanej pomiędzy Powiatem Chojnickim a Sopocką Akademią Nauk Stosowanych. Umowę o współpracy podpisali starosta chojnicki Marek Szczepański oraz prof. Teresa Martyniuk, rektor Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. 

- Dzięki temu Uczelnia obejmie patronatem wybrane kierunki kształcenia.  Wykładowcy mają doradzać, opiniować i współtworzyć programy edukacyjne. – Chcielibyśmy też, aby nasi uczniowie oraz nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w otwartych wykładach prowadzonych przez wykładowców uczelni – mówi starosta chojnicki Marek Szczepański.

St. Powiatowe