Bedą pełnić dyżury

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to działania ogólnopolskie. Ich gospodarzami są Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Generalna, które zaprosiły do współpracy policję.

Założeniem akcji jest, aby każdy mógł uzyskać informację na temat uprawnień przysługujących pokrzywdzonym lub o sposobie załatwienia swojej sprawy.

Głównym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Pozostałe cele to: motywowanie ofiar przestępstw do szukania pomocy w ramach wyspecjalizowanych instytucji i organizacji; inicjowanie i propagowanie działań mających na celu poprawę sytuacji ofiar przestępstw; kształtowanie świadomości wiktymologicznej społeczeństwa. Policjanci będą pełnili dyżury w komendzie przy ul. Warszawskiej 13 w Chojnicach oraz w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach przy ul. Strzeleckiej 31 w dniach:

21. - 26.02. w godzinach 10.00 - 14.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach przy ul. Warszawskiej 13 - przyjmują Naczelnik Wydziału Prewencji i Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP Chojnice

W dniu 22.02. (wtorek) w godz. 16.00 - 18.00 w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach przy ul. Strzeleckiej 31 - przyjmują prawnik, kurator, psycholog, pedagog, policjant, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Maria Błoniarz - Górna, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Szczepańska z pracownikiem socjalnym, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Bogna Klunder z pracownikiem poradni, Pełnomocnik ds. Równości Kobiet przy Burmistrzu Miasta Chojnice Ludomiła Paczkowska.

Zawiadamiamy również, że dysponujemy informatorami dla pokrzywdzonego pt. "Zostałem pokrzywdzony przestępstwem" (książka z płytą CD). Osoby zainteresowane otrzymaniem tego wydawnictwa (bezpłatnie) zapraszamy w dniach 21.02.-26.02.2011 r. do recepcji Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, gdzie będzie można je odebrać. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach można uzyskać pod numerem telefonu: 52 3956 197.

KPP