Album o 100 latach żeglarstwa na jeziorze Charzykowskim gotowy

Wczoraj (20.05.) w CE-W w Chojnicach odbyła się promocja albumu pt. „Z wiatrem po Jeziorze Charzykowskim, 100 rocznica założenia Klubu Żeglarskiego Chojnice 1922 – 2022”. Wydało go Stowarzyszenie LGD Sandry Brdy.

Każdy z uczestników wydarzenia mógł bezpłatnie otrzymać egzemplarz albumu, który ukazał się w wydawnictwie Pejzaż staraniem LGD Sandry Brdy.   |  fot. (je)

Promocję poprowadziła prezes LGD Grażyna Wera – Malatyńska, która na wstępie przedstawiła historię powstania publikacji. Tekst do niej napisał Jerzy Szwankowski. Ilustracje pochodzą ze zbiorów Muzeum Historyczno – Etnograficznego i Tadeusza Święcickiego oraz z czasopism lokalnych (także w języku niemieckim) i krajowych.

Następnie swymi wspomnieniami z początków uprawiania żeglarstwa w Charzykowach (a było to krótko po II wojnie św.) podzielili się jego nestorzy - Stanisław Tryba i Stanisław Kunza. Dzięki temu licznie zebrani uczestnicy promocji mogli dowiedzieć się, że w tamtym okresie w Charzykowach swoje przystanie mieli nie tylko – jak dziś – LKS i ChKŻ, ale i cztery inne kluby. Jednym z nich był „Szkutnik”, założony przez Stocznię Jachtową w Chojnicach. Inną ciekawostką, ale dotyczącą obiektu przy ul. Bytowskiej, gdzie teraz mieszczą się obiekty handlowe, było to, że w czasie okupacji niemieckiej były w niej produkowane kutry torpedowe.

Zlikwidowana w latach 90. ub. wieku Stocznia Jachtowa powróciła w opowieści wybitnego żeglarza i bojerowca, wielokrotnego medalisty mistrzostw świata i Europy Andrzeja Daleckiego. Dziś jest prezesem LKS Charzykowy. W barwny sposób opowiedział o współpracy swojej i kolegów z klubu z najlepszym w Polsce i nie tylko szkutniczym zakładem produkcyjnym. W odpowiedzi na nasze pytanie o przebieg Mistrzostw Europy rozgrywanych latem 1979 na jeziorze Charzykowskim potwierdził, że wszyscy uczestnicy tych regat startowali na identycznych żaglówkach, które w komplecie wyprodukowała chojnicka firma.

Każdy z uczestników wydarzenia mógł bezpłatnie otrzymać egzemplarz albumu, który ukazał się w wydawnictwie Pejzaż staraniem LGD Sandry Brdy. Kolejne działanie promujące jubileusz żeglarstwa chojnicko – charzykowskiego, będące autorstwa Sandrów Brdy, jest w niedzielę 22 maja. Wówczas podczas Ogólnopolskiego Otwarcia Sezonu Żeglarskiego w hangarze ChKŻ o g. 14.15 podczas okolicznościowej akademii nastąpi projekcja 30-minutowego filmu o historii żeglarstwa chojnicko-charzykowskiego. Planowane są także projekcje w Chojnickim Centrum Kultury oraz umieszczenie filmu w serwisie YouTube.

Więcej szczegółów w pełnym zapisie video ze spotkania.

(je)